ORTODOKSE JØDER

Ordet ”ortodoks” betyder rettroende. Et ortodokst menneske er en, der holder fast ved den oprindelige lære.

Ortodokse jøder lægger stor vægt på de ”gamle” måder at dyrke jødedommen på og overholder lovene strengere end andre jøder. For ortodokse jøder er Tora’en Guds ord, som fortæller, hvordan Gud vil have, at mennesket skal leve. Tora’ en står ikke til at ændre, den er uforanderlig og den er eviggyldig, også selvom den verden, vi lever i, ændrer sig.

Indenfor jødedommen findes et utal af ortodokse retninger og klædedragter.