Temapakker / Kampen om vandet / Geografi / Tema 1 – Vand som resurse

TEMA 1: VAND SOM RESURSE

Viden om vandets kredsløb er essentielt for forståelsen af årsagerne til, hvorfor der geografisk er så store forskelle i adgangen til ferskvand. Når der er ørken og farer for tørke ét sted, mens der er oversvømmelser i andre områder, skyldes det ofte en vekselvirkning mellem naturlige betingelser som klimaet og menneskeskabte påvirkninger som afskovning eller manglende planlægning. De naturlige forhold; klimaforhold, nedbør og fordampning er samtidig udgangspunkterne for dannelsen af grundvand og brugbart overfladevand.

I mange områder på jorden dannes der ikke tilstrækkeligt grundvand til at det kan forsyne befolkningerne med rent vand. Søer, kunstige opdæmninger og kunstigt forøget infiltration (nedsivning) giver forbedrede muligheder for at få rent og rigeligt vand. Drivhuseffektens mulige negative påvirkninger af de anvendelige ferskvandsresurser, sammen med den ulige adgang til vandresurserne, udfordrer allerede i dag mange samfund – ikke mindst i den 3.verdens tættest befolkede områder.

Resurseproblematiken er central i de to film, som dette materiale knytter an til. I Vandets Pris er vandet på den ene side en trussel mod det traditionelle liv i landsbyerne ved bredden af den nye sø, der skal sikre vand til Narmada-dæmningen. På den anden side er manglen på rent drikkevand i de områder, der tilbydes til genbosættelser, et afgørende problem for dæmningsmodstanderne. Det er altså ikke ligegyldigt, hvilken ’type’ af vand man har adgang til, hvornår og under hvilke forudsætninger.

 

TEMA 1 – GEOGRAFI

KAPITLER FRA FILMENE SOM ANVENDES I TEMAET:

TØRST
Kapitel 1: Vand: årsag til strid
Kapitel 2: Hvem skal bestemme over vandet?
Kapitel 4: Privatisering og protest

VANDETS PRIS

Kapitel 1: Adivasierne og dæmningen
Kapitel 2: Tilbudet om genbosætning