Tørst

Med udgangspunkt i det tredie internationale møde om vand (World Water Forum III) beskriver filmen konsekvenserne af den fremadskridende privatisering af vandforsyningen over hele kloden. Fra at være et fælles gode er vand blevet en vare. Det mener nogen er den eneste vej til en bæredygtig fordeling af vandet. Andre protesterer og insisterer på at vand er et fælles gode.
I Bolivia blev regeringens salg af vandforsyningen til multinationale selskaber stoppet af massive protester, der krævede flere dødsofre.
I Stockton, Californien, forsøger en græsrodsbevægelse at stoppe borgmesterens planer om at privatisere vandforsyningen.
I Rajistan, Indien, arbejder lokale organisationer med at finde nye veje til en retfærdig vandfordeling.

FILMENS KAPITLER

KAPITEL 1: VAND – ÅRSAG TIL STRID

World Water Forum III diskuteres det voksende internationale problem –
adgangen til frisk, rent vand. Repræsentanter for de forskellige parthavere er tilstede:

En direktør for det multinationale Suez-Ondeo Waters,
en repræsentant for græsrodsbevægelsen Council of Canadians,
en talsmand for Bolivias folkebevægelse mod privatisering,
en direktør for Verdensbanken.

Problemstillingens kerne ridses op: er vand et offentligt gode eller en vare?

KAPITEL 2: HVEM SKAL BESTEMME OVER VANDET?

I Cochabamba i Bolivia overtog det multinationale selskab Bechtel vandforsyningen fra staten. Det medførte prisstigninger, som udløste store demonstrationer og konfrontationer med politiet. Adskillige blev dræbt. Konflikten endte med, at selskabet trak sig ud og rejste erstatningssag mod staten.

I Stockton i Calfornien ønsker borgmesteren at privatisere byens vandværk for at sikre ekstra indtægter til kommunekassen. Det har udløst protester fra befolkningen og ført til dannelsen af en civil græsrodsorganisation, Stockton Citizen Coalition (SCC), som kæmper imod privatiseringen.

I Rajasthan har en græsrodsbevægelse sikret forsyningen af vand til mange landsbyer gennem ’water harvesting’. Projekterne har forbedret landbruget og fået de unge til at blive i området, i stedet for at flytte til byerne for at finde arbejde. Bevægelsen satser på selvhjælp frem for store centralt styrende dæmningsprojekter, og de vil vise, at lokal handling kan ændre den globale dagsorden.

KAPITEL 3: BORGER ELLER KUNDE?

Kampen i Stockton står mellem borgmesteren og de store selskaber (Thames Water/OMI) på den ene side, og borgerorganisationen, Stockton Citizen Coalition, og de offentligt ansatte indenfor vandforsyningen på den anden.

Thames Water præsenterer sin firmaprofil, og Borgmesteren holder informationsmøde for erhvervslivet. Stockton Citizen Coalition holder også møde, og diskuterer hvordan de skal få stoppet privatiseringen.
Er indbyggerne i Stockton borgere eller kunder? Har de krav på medindflydelse, når kommunen vil privatisere, eller skal de overlade de store beslutninger til de folkevalgte repræsentanter?
Byrådet træffer sin beslutning med fire mod tre for privatisering.

KAPITEL 4: PRIVATISERING OG PROTEST

World Water Forum III argumenterer Verdensbanken og de multinationale selskaber, Suez-Ondeo Water og Thames Water, for privatisering af vandet. De mødes med protester fra aktivister fra forskellige verdensdele.

I Rajasthan har kvinderne fået tid til at tage sig af landsbyfællesskabet – og til at holde konference: National Womens Water Conference. Men den lokalt baserede ’Rainwater harvesting’ er også truet af privatisering. Det grundliggende spørgsmål er: hvem ejer rettighederne til vandet?

Stockton Citizens Coalition starter en underskriftsindsamling for at få byrådets beslutning ud til folkeafstemning. Borgmesteren forsøger at bremse dem via e-mails og telefonopkald til byens borgere.

KAPITEL 5: HVEM EJER VANDET?

På World Water Forum III fremhæver Unilever’s repræsentant, at vand er nu på hele verdens dagsorden. Det betragter han som et stort fremskridt.
Council of Canadians kritiserer, at alt skal gøres til varer og handles på markedet. De mener, det er et spørgsmål om menneskerettigheder overfor virksomhedsrettigheder.
I Indien er flaskevand dyrere end mælk. Coca Cola og Pepsi lægger beslag på store mængder vand til deres produktion. Det skaber protester og mobilisering i befolkningen.

KAPITEL 6: HVEM VINDER?

Stockton Citizen Coalition fik ikke underskrifter nok og diskuterer, hvad der gik galt. På vandværket tager personalet afsked med en mangeårig medarbejder. Han ønsker ikke at arbejde for et privat firma og har sagt op.
World Water Forum III i Kyoto er diskussionen spidset til. Verdensbanken og Suez-Ondeo Water mener, at de kan skaffe vand til de fattige, til en akceptabel pris. Græsrodsrepræsentanterne mener de lyver og river slutdokumentet i stykker.

Trailer

Spilletid

62min.

Instruktør:

Alan Snitow & Deborah Kaufman