Temapakker / Kampen om vandet / Lærervejledning

LÆRERVEJLEDNING

Det webbaserede undervisningsmaterialet til Geografi, Samfundsfag og Engelsk består af artikler, opgaver, leksikonopslag og links. Indenfor hvert fag er materialet delt i tre temaer, og for hvert tema er der udarbejdet forslag til undervisningsplaner. Materialet knytter an til de to film Tørst og Vandets Pris som er opdelt i kapitler. Til hvert kapitel er der oplistet relevante links til hjemmesidens leksikon eller til eksterne kilder.

 Tørst og Vandets Pris kan ses på Filmcentralen. 

Undervisningsplaner 

GEOGRAFI
Tema G1 (pdf): Vand som resurse
Tema G2 (pdf): Dæmninger: Katastrofe og velsignelse
Tema G3 (pdf): Vandmangel og vandfordeling som kilde til konflikt

SAMFUNDSFAG
Tema S1 (pdf): Demokrati og magt
Tema S2 (pdf): Udvikling eller ødelæggelse?
Tema S3 (pdf): Herredømmefri dialog eller systemer?

ENGELSK
Theme E1 (pdf): Modern India: Water Resources Mangement
Theme E2 (pdf): Globalisation: Water Resources Control
Theme E3 (pdf): Water Debate: Language and power

Undervisningsmateriale