Temapakker / Kampen om vandet / Geografi / Lærervejledning

LÆRERVEJLEDNING

Vandets betydning for menneskets livsvilkår – set i et aktuelt, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv – er i fokus i de naturgeografiske forslag til arbejdet med de to film – Vandets Pris og Tørst  – som ligger til grund for dette materiale. De tre naturgeografiske temaforslag giver mulighed for at arbejde med hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter de tilgængelige vandresurser. Vandets uendelige kredsløb, med fordampning, nedbør, dannelse af iskapper og have, behandles i detaljer i det første temaforslag [G1].

Filmen ’Vandets Pris’ danner udgangspunkt for det andet temaforslag, som fokuserer på de positive og negative effekter af dæmningsbyggerier [G2].

Tredje temaforslag danner bro til samarbejde med engelsk og samfundsfag [G3]. Overskriften er ’Konflikter om vand – vandmangel og vandfordeling som kilde til konflikt’. Der arbejdes med udvalgte eksempler på konflikter om vand i Indien. I de tilhørende artikler kan man finde analyser af de forskellige typer af vandrelaterede konflikter og deres årsager.

Alle temaforslagene indeholder forslag til arbejdsopgaver, linklister, fokusartikler m.v.

Der er udarbejdet et forslag til tværfaglig undervisning, samt en samling af links vedrørende drikkevand i Danmark.