Opgaver

Brug grundbogen og artiklerne til dette tema og besvar følgende spørgsmål:

I. SPØRGSMÅL TIL FILMENE OG ARTIKLERNE

1. Hvilke delprocesser indgår i vandets kredsløb?

2. Hvilke kræfter driver vandets kredsløb?

3. Forklar med andre ord følgende begreber:
a) Resurse
b) Permabilitet
c) Infiltration
d) Brakvand
e) Vandbalanceligningen
f) Grundvandsspejlet.

4. Hvilke forskellige ’typer’ af vand nævnes i introduktionen og artiklerne til dette tema?

5. Hvor kan drikkevand dannes? (hvilke forudsætninger skal være opfyldt i de forskellige dannelsesmiljøer?)

6. Hvor meget ferskvand bruger hver person på kloden i gennemsnit, og hvor meget af det bruges til drikkevand?

7. Hvilke områder på kloden har de mindste eller vanskeligst tilgængelige vandresurser?

8. I filmene Vandets Pris og Tørst har vandet forskellig betydning for forskellige grupper af mennesker.
Hvilke interessegrupper har hvilke opfattelser af vandets betydning? (udform liste over grupper og betydninger)

II. UNDERSØG

1. Hvor ligger Narmada-dæmningerne?

2. Klimaet og de geologiske forhold på et givent sted har stor betydning for de hydrologiske muligheder:
a) Sammenlign klimaet og overfladegeologien i Indien (området omkring Narmada-dæmningen) og i det område i Danmark, hvor du bor.
b) Vurder ud fra sammenligningen hvor mulighederne for udnyttelse af grundvandsresurserne er lettest. 

3. Undersøg, hvordan forbruget af drikkevand har udviklet sig de seneste ti år i hhv. EU-landene/Danmark og Indien.

4. Vand kan forårsage oversvømmelser og mudderskred. Men vand kan have mange andre konsekvenser. Lav et skema med:
a) en liste over vands mulige destruktive effekter,
b) en liste over mulige årsager til disse effekter (fx afskovning langs floder).
c) strategier til at afhjælpe vandets negative konsekvenser.

5. Tag testen på BBC News

III. AKTIVITETSFORSLAG

A: Udarbejdelse af kort
1. Udarbejd et kort, der illustrerer hvor på kloden der er problemer med adgangen til vand.
Brug BBC News i undersøgelserne

IV. EKSPERIMENTER
1. Til undersøgelse af strømningen i grundvandszonen kan benyttes et simpelt kolonneforsøg. Man kan hente en forsøgsbeskrivelse på Geologisk Instituts hjemmeside.

2. Sammenligning af permeabilitet og vandkapacitet i tre forskellige jordartsmaterialer (Se øvelsesvejledningen).

TEMA G1 INDEX

I. SPØRGSMÅL TIL FILMENE OG ARTIKLERNE

II. UNDERSØG

III. AKTIVITETSFORSLAG

IV. EKSPERIMENTER

Hent øvelsesvejledningen som pdf