GEOGRAFI:

VAND – I NATURGEOGRAFISK PERSPEKTIV

I naturgeografi ses vand som en forudsætning for liv og samtidig en kilde til konflikt. Vand indgår i de fleste af de grundlæggende naturprocesser og naturforhold på jorden, og mulighederne for adgang til vand har stor betydning for menneskers måde at leve på forskellige steder på kloden.

Kun to en halv procent af jordens vand er ferskvand, og mindre end en procent af jordens vand kan udnyttes til drikkevand – og selv denne ene procent er mange steder vanskelig at få fat i. Dertil kommer, at det vand, der er tilgængeligt, ofte er af dårlig kvalitet. Adgangen til vand er derfor præget af stor ulighed, hvilket rummer kimen til mange konflikter.

Når der mangler vand på grund af manglende nedbør, eller nybyggede dæmninger hindrer, at den mængde vand, der hidtil er tilflydt et område kan komme frem, opstår der fordelingsproblemer og behov for koordinering. Fordeling af vand er én af de ældste og samtidig mest komplicerede planlægningsmæssige udfordringer.