Temapakker / Kampen om vandet / Geografi / Tema 2 – Dæmninger

Dæmninger: katastrofe og velsignelse

De store dæmninger i Indien og mange andre steder er kolossale bygningsværker – på én gang imponerende og skræmmende. Betonmurene rejser sig hundreder af meter op og de kunstige søer bag dæmningerne oversvømmer enorme områder af land, hvor der indtil for nylig boede og levede mennesker. Disse menneskers eksistensgrundlag er nu oversvømmet, og de er blevet flyttet til nye områder.
Narmada-dæmningerne i Indien er et eksempel på, hvad et stort udviklingsprojekt kan betyde på godt og ondt. Formålet med dæmningerne er at skabe bedre vandingsforhold for landbrugsproduktionen og øge vand- og elektricitetsforsyningen til de store byer og industrien. Dæmningerne skal således forbedre, opsamle og regulere vandresurserne i floden. Men samtidig forårsager dæmningernes gigantiske størrelse at store landområder oversvømmes og miilioner af mennesker flyttes og mister deres kultur.

De økonomiske levevilkår kan blive bedre for mange, hvis en dæmning kan regulere det vand, der hidtil ikke kunne reguleres og bedre adgang til vand og elektricitet giver generelt øget velstand. Men hvilke ulemper kan dæmningerne have? I filmen Vandets Pris er det tydeligt, at befolkningen ved bredden af de store reservoir-områder er negativt påvirkede af dæmningen. Folk flyttes mod deres vilje til dårligere områder, landbrugsjord oversvømmes, kulturer nedbrydes. De natur- og dyrkningsmæssige effekter er heller ikke altid positive. Udledningen af drivhusgasser stiger, når man med en dæmning opstemmer vand. Det opstemmede vand er mere stillestående og derfor falder de organiske partikler i vandet til bunden, hvor det bliver til metanproducerende bundslam.
Et af Narmada-dæmningens formål er endvidere at forbedre mulighederne for kunstvanding. Men kunstvanding kan føre til tilsaltning af de dyrkede områder og dæmningen skaber desuden miljøer, der opformerer skadedyr. 

TEMA G2

KAPITLER FRA FILMENE SOM ANVENDES I TEMAET:

VANDETS PRIS

Kapitel 1: Adivasierne og dæmningen
Kapitel 2: Tilbudet om genbosætning
Kapitel 5: Et nyt liv – i slum
Kapitel 6: Fælles gode eller forbandelse
Kapitel 7: Afgørelsen

Temaet fokuserer på såvel de naturvidenskabelige som de samfundsmæssige følger af de store dæmningsbyggerier. I arbejdet med temaet opnås indsigt i dæmningernes fordele og ulemper. Eksemplerne i filmen er et illustrativt udgangspunkt for undersøgelsen af de natur- og dyrkningsmæssige effekter af dæmningsbyggeri.

I temaet behandles de positive effekter fx. mulighederne for kunstvanding, større uafhængighed m.h.t. afgrødesammensætning samt dæmningernes positive betydning for adgangen til produktion af elektricitet med minimal udledning af drivhusgassen CO2.