Temapakker / Kenya: Klima i krise / Oversigt – 28 tvær- og særfaglige opgaver

OVERSIGT OVER TEMAER OG FAGLIGE OPGAVER

FF= fællesfaglig

TEMA 1: Hvad kendetegner Kenya – intro til landet og folket (samf, ng/geo,eng)

1.1. FF. Kenya today – news and facts
News fra AllAfrica, Indsamling af data ved hjælp af Globalis, Gapminder, World Bank.
Faktaboks: BNP HDI Gini, Landegruppeinddelingen.
Kildekritik (data fra Verdensbanken).
1.2. GEO SAMF. Befolkningsudvikling, vækst og klimaændringer
Demografisk transition, fødselsrate, urbanisering/slum,
1.3. ENG.  Language: English as Lingua Franca/Global English, regional varieties of English: Kenya/East African English varieties. Phonetics. Udtaleøvelser. Oral tradition vs. written culture.Oral vs. written culture 
1.4. ENG. The Scramble for Africa,colonization, White Man’s Burden by Kipling
1.5. ENG. Decolonization of Kenya, Mau Mau, Climate Change in Kenya, Excuses, Harold Macmillan’s Wind of Change-speech  

 

TEMA 2: Klima og klimaforandringer i Kenya (ng/geo) 

2.1.  GEO. Klima – temperatur, nedbør og regionale forskelle
ITK-zonen, regnstider, nedbørstyper
2.2. GEO. Hvordan påvirker klimaforandringerne Kenya.
Aktuelle figurer og data.
Faktaboks: guide til figur-læsning. IPCC prognoser, forventede konsekvenser
2.3. GEO. Oversvømmelse, tørke og IOD, det Indiske Oceans dipol, havets temperatur og nedbørsmønstre.
2.4. SAMF GEO. Klimaretfærdighed og klimatopmøder
Faktaboks. Produktions- eller forbrugsbaseret CO2 -udslip. Sårbar eller parat? Uenighed på COP-møderne.
2.5.1. GEO. Kan satellitdata støtte kampen mod klimaændringerne?
teori. Stråling/bølgelængder,satellit/sensor, EO-browser, NDVI-indeks.
2.5.2. GEO. Dataindsamling med EO-browseren, satellitbilleder fra Mutomo, Kisilus region. 

TEMA 3: Hvorfor er træer så vigtige? (ng/geo)

3.1. GEO. Regnen i bjergene – de Fem Vandtårne – og deres afstrømningsområder.
Vandets kredsløb, Faktabokse:Kenyas vandressource, GIS.
GIS-øvelse: Den østlige del af Mau-bjergene, det største vandtårn.

3.1.1. Hvor meget vil nedbøren stige? Beregningsøvelse: stigning i nedbør hvis  + 2 grader.

3.2. GEO. Skov og afskovning i Kenya
Faktaboks: Skov.  GIS-øvelse om skovens udbredelse, rydning, årsager. Kan skoven fixe klimaet?
3.3. GEO. Eksperimentelt arbejde: Træer og erosion, forsøg – med og uden beplantning
3.4. GEO. Kenyas landbrugspotentiale og fødevaresikkerhed
Nye dyrkningsmetoder, Faktabokse: Arealanvendelse, Jordbund.

TEMA 4: Klimapolitik og klimakamp (samf, ng/geo,eng)

4.1. SAMF.  Styreformer – autokrati.
Forskellen mellem autokrati og totalitarisme, Kenyas politiske historie efter selvstændigheden. Huntingtons transitionsteori  og Dahls demokratidefinition. 
4.2. SAMF.  Hvad er demokrati?
data om de forskellige faktorer, inkl. Dahls definition Menneskerettighedsaktivisten Maina Kiai i samtale med Larry Diamond.
4.3. SAMF. Menneskerettigheder og klima.
3 generationer af rettigheder i relation til Kenya. Menneskerettigheder og klimaforandringer
4.4. SAMF. Medborgerskab.
Definition på medborgerskab og aktivisme. Kenyansk medborgerskab. Klimaaktivisme og civilsamfundet i Danmark. Innovationsopgave og rollespil. 
4.5 SAMF. Etniske grupper. Begreber om etnicitet. Eksempler på etniske grupper i Kenya. Politisk indflydelse. 
4.6. SAMF GEO.  Regeringens klimaindsats  møder modstand, nationale planer, inddrages civilsamfundet? et kunstvandingsprojekt, ny kolonialisme i Kenyas skove?
4.7. ENG. Film analysis  “Taking Roots”
Film analysis of the trailer as well as of the whole movie. 
4.8. ENG. Film analysis  “Thank you for the Rain”, Analysis of the movie poster. Film analysis of the movie.
4.9. GEO. Kenyas energiforsyning.
Skal træernes bruges til brænde? Vindmøller, kul og Kina, vandkraft.
4.10. GEO. Kenyas bæredygtighed.
Global ecological footprint. Biokapacitet og økologisk fodspor. 
4.11. GEO SAMF. Det internationale samfund, Kenya og Danmark.
Danmarks udenrigspolitiske mål og midler. Green Climate Fund. Verdensbanken og Kenyas klimaindsats. Den Afrikanske Union som aktør i klimakampen.