Temapakker / Kenya: Klima i krise / Samfundsfag – 9 opgaver

SAMFUNDSFAG

– fagspecifikke opgaver

FF= fællesfaglig

TEMA 1: Hvad kendetegner Kenya – intro til landet og folket 

1.1. FF. Kenya today – news and facts
News fra AllAfrica, Indsamling af data ved hjælp af Globalis, Gapminder, World Bank.
Faktaboks: BNP HDI Gini, Landegruppeinddelingen.
Kildekritik (data fra Verdensbanken).
1.2. GEO SAMF. Befolkningsudvikling, vækst og klimaændringer
Demografisk transition, fødselsrate, urbanisering/slum,

 

TEMA 2: Klima og klimaforandringer i Kenya 

2.4. SAMF GEO. Klimaretfærdighed og klimatopmøder
Faktaboks. Produktions- eller forbrugsbaseret CO2 -udslip. Sårbar eller parat? Uenighed på COP-møderne.

TEMA 4: Klimapolitik og klimakamp 

4.1. SAMF.  Styreformer – autokrati.
Forskellen mellem autokrati og totalitarisme, Kenyas politiske historie efter selvstændigheden. Huntingtons transitionsteori  og Dahls demokratidefinition. 
4.2. SAMF.  Hvad er demokrati?
data om de forskellige faktorer, inkl. Dahls definition Menneskerettighedsaktivisten Maina Kiai i samtale med Larry Diamond.
4.3. SAMF. Menneskerettigheder og klima.
3 generationer af rettigheder i relation til Kenya. Menneskerettigheder og klimaforandringer
4.4. SAMF. Medborgerskab.
Definition på medborgerskab og aktivisme. Kenyansk medborgerskab. Klimaaktivisme og civilsamfundet i Danmark. Innovationsopgave og rollespil. 
4.5 SAMF. Etniske grupper. Begreber om etnicitet. Eksempler på etniske grupper i Kenya. Politisk indflydelse. 
4.6. SAMF GEO.  Regeringens klimaindsats  møder modstand, nationale planer, inddrages civilsamfundet? et kunstvandingsprojekt, ny kolonialisme i Kenyas skove?