Temapakker / Kenya: Klima i krise / Naturgeografi – 16 opgaver

NATURGEOGRAFI

– fagspecifikke opgaver

FF= fællesfaglig

TEMA 1: Hvad kendetegner Kenya – intro til landet og folket 

1.1. FF. Kenya today – news and facts
News fra AllAfrica, Indsamling af data ved hjælp af Globalis, Gapminder, World Bank.
Faktaboks: BNP HDI Gini, Landegruppeinddelingen.
Kildekritik (data fra Verdensbanken).
1.2. GEO SAMF. Befolkningsudvikling, vækst og klimaændringer
Demografisk transition, fødselsrate, urbanisering/slum,

 

TEMA 2: Klima og klimaforandringer i Kenya 

2.1.  GEO. Klima – temperatur, nedbør og regionale forskelle
ITK-zonen, regnstider, nedbørstyper
2.2. GEO. Hvordan påvirker klimaforandringerne Kenya.
Aktuelle figurer og data.
Faktaboks: guide til figur-læsning. IPCC prognoser, forventede konsekvenser
2.3. GEO. Oversvømmelse, tørke og IOD, det Indiske Oceans dipol, havets temperatur og nedbørsmønstre.
2.4. SAMF GEO. Klimaretfærdighed og klimatopmøder
Faktaboks. Produktions- eller forbrugsbaseret CO2 -udslip. Sårbar eller parat? Uenighed på COP-møderne.
2.5.1. GEO. Kan satellitdata støtte kampen mod klimaændringerne?
teori. Stråling/bølgelængder,satellit/sensor, EO-browser, NDVI-indeks.
2.5.2. GEO. Dataindsamling med EO-browseren, satellitbilleder fra Mutomo, Kisilus region. 

TEMA 3: Hvorfor er træer så vigtige? 

3.1. GEO. Regnen i bjergene – de Fem Vandtårne – og deres afstrømningsområder.
Vandets kredsløb, Faktabokse:Kenyas vandressource, GIS.
GIS-øvelse: Den østlige del af Mau-bjergene, det største vandtårn.

3.1.1. Hvor meget vil nedbøren stige? Beregningsøvelse: stigning i nedbør hvis  + 2 grader.

3.2. GEO. Skov og afskovning i Kenya
Faktaboks: Skov.  GIS-øvelse om skovens udbredelse, rydning, årsager. Kan skoven fixe klimaet?
3.3. GEO. Eksperimentelt arbejde: Træer og erosion, forsøg – med og uden beplantning
3.4. GEO. Kenyas landbrugspotentiale og fødevaresikkerhed
Nye dyrkningsmetoder, Faktabokse: Arealanvendelse, Jordbund.

TEMA 4: Klimapolitik og klimakamp 

4.6. SAMF GEO.  Regeringens klimaindsats  møder modstand, nationale planer, inddrages civilsamfundet? et kunstvandingsprojekt, ny kolonialisme i Kenyas skove?
4.9. GEO. Kenyas energiforsyning.
Skal træernes bruges til brænde? Vindmøller, kul og Kina, vandkraft.
4.10. GEO. Kenyas bæredygtighed.
Global ecological footprint. Biokapacitet og økologisk fodspor. 
4.11. GEO SAMF. Det internationale samfund, Kenya og Danmark.
Danmarks udenrigspolitiske mål og midler. Green Climate Fund. Verdensbanken og Kenyas klimaindsats. Den Afrikanske Union som aktør i klimakampen.