LÆRERVEJLEDNING

I Danmark diskuterer vi, hvordan vi kan nå målet om at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Men hvordan ser situationen ud i et land som er vidt forskelligt fra vores, både hvad angår klima og samfundsudvikling.

Danmark og Kenya  er sammen med de allerfleste lande i verden – gennem COP systemet – enige om “bundlinjen”: den globale opvarmning skal bremses, men hvordan gør de det i Kenya? Hvem bestemmer? Hvilke samfundsændringer satser de på?

Det overordnede formål med dette undervisningsmateriale er at gøre nogle af tidens store emner konkrete: klimaændringer, klimakamp, udvikling, demokrati, internationalt samarbejde blandt andre.

Takket være de to film fra Kenya bliver denne fremmedartede virkelighed mere konkret; det er dette udgangspunkt som vi baserer os på. 

Med brug af fagenes kernebegreber og analysemetoder har vi lavet øvelser, som viser hvordan disse emner udspiller sig i virkeligheden, i Kenya. Og det er eleverne som selv indsamler og perspektiverer viden og data på internationale websites og databaser, ved hjælp af videoer, GIS-kort og satellitbilleder og litterære tekster.

Takket være samspillet mellem de tre fag, som lægger hvert deres snit ind i det kenyanske samfund, får eleverne mulighed for at få en dyb og nuanceret forståelse af de aktuelle udfordringer. I nogle af opgaverne har vi relateret til Danmark, hvilket gør, at også forståelsen af vores egne udfordringer skærpes.

Der er 28 opgaver, nogle er flerfaglige, nogle svarer til et enkelt undervisningsmodul, andre til flere ugers arbejde. Opgaverne kan downloades og redigeres. Der er en samlet oversigt samt fagopdelte oversigter

Tove Overgaard

Ditte Maria Burmeister

Thyra Bonde