Temapakker / Afrikansk migration / EU / EU’s afrika strategi

EU’S AFRIKA-STRATEGI

Siden år 2000 er de overordnede rammer for EU’s samarbejde med Afrika blevet udformet på en række EU-Afrika topmøder. Det første møde fandt sted i Cairo i 2000. EU’s strategi for Afrika blev vedtaget af Det Europæiske Råd fem år efter, i december 2005. Her får bekæmpelsen af årsagerne til irregulær migration en vigtig plads og bliver samtidigt et argument for fattigdomsbekæmpelsen. Ifølge EU selv var strategiens vigtigste mål at virkeliggøre FN’s 2015 mål og at fremme bæredygtig udvikling, sikkerhed og god regeringsførelse i Afrika.

Siden da er EU’s Afrikapolitik videreudviklet på de følgende EU-Afrika topmøder. På andet topmøde i Lissabon i 2007 blev der vedtaget en fælles EU-Afrika strategi med fokus på dialog og samarbejde i forhold til en lang række områder, herunder migration, mobilitet og beskæftigelse. Det tredje topmøde fandt sted i Tripoli i 2010, hvor videregående uddannelse var et centralt tema. Det fjerde topmøde fandt sted i Bruxelles i april 2014.

Det er intentionen, at EU’s migrationspolitik skal være i tråd med Afrikastrategien, særligt med henblik på løsningen af de grundlæggende årsager til migration, såsom fattigdom, konflikt og arbejdsløshed. EU-Kommissionens formand, José Barroso, udtalte således i forbindelse med offentliggørelsen af EU’s Afrika-strategi, at: ‘immigrationen i dag kun kan forebygges effektivt ved at sætte ind med en koordineret udviklingsindsats for at bekæmpe de bagvedliggende årsager som fattigdom og politisk ustabilitet.’

Grænsekontrol og visumregulering er dog stadig helt centrale tiltag i EU’s forsøg på at bremse og regulere migration til Europa (se EU’s migrationspolitik). Derudover er det forsimplet at tro at fattigdomsbekæmpelse i sig selv vil begrænse migration.