Temapakker / Afrikansk migration

AFRIKANSK MIGRATION

Migration har altid været en central faktor i Afrikas udvikling. Store befolkningsgrupper har bevæget sig på kryds og tværs af kontinentet gennem tusinder af år. Afrikansk migration foregår stadig først og fremmest mellem nabolande, men i de seneste årtier også mod Europa og andre kontinenter. Afrikanske migranter rejser af mange årsager – i håbet om et bedre liv med flere muligheder, for at søge sikkerhed fra konflikter, for at uddanne sig eller af eventyrlyst.

Afrikanere, som ankommer til Europa, får stor opmærksomhed bl.a. på grund af de tragiske drukneulykker i Middelhavet og de kummerlige forhold som migranter uden opholdstilladelse (irregulære migranter) må leve under i forskellige europæiske lande. Men hvordan oplever migranterne selv deres rejser? Hvorfor tager de afsted? Hvorfor bliver de i Europa – eller andre verdensdele – under vanskelige levevilkår? Og hvordan er det at komme tilbage til hjemlandet igen?

TEMAPAKKEN

Fire dokumentarfilm og ti migrantfortællinger giver et førstehåndsindtryk af livet som migrant – og de forhold der får dem til at tage af sted.

Baggrundsmaterialet er centreret omkring den vestafrikanske migration mod Europa. Det belyser migrationens forskellige stadier, årsager og konsekvenser; migrationens betydning for migranterne, deres familier, lokalsamfund og hjemlande, samt migranternes vilkår når de kommer til EU eller dele af verden. De forskellige trin af rejsen beskrives i detaljer: Hvad får dem til at tage afsted; rejsen gennem ørkenen eller over havet; opholdet i lande, hvor de venter på at komme videre (transitzoner) og ’valget’ af rejsemål. Endvidere beskrives hvordan landene i Europa tackler immigration, samt EU’s reaktioner og politikker på området. Materialet rummer links til supplerende læsning og dokumentarmateriale, og en lærervejledning med arbejdsspørgsmål.

Baggrundsmaterialets Indhold:
Vestafrikansk migration
Omhandler de historiske, politiske og samfundsmæssige forhold, der har betydning for migrationen, Materialet fokuserer på Senegal, Côte d’Ivoire (Elfenbenskysten), og Ghana hvorfra de fleste vestafrikanske migranter kommer.

Årsagerne
Migranterne rejser på grund af dårlige forhold i deres hjemlande:fattigdom, konflikter, arbejdsløshed, manglende fremtidsmuligheder – og på grund af håbet om et bedre liv og muligheden for at sende penge hjem. For hjemlandet betyder migrationen, at man må sige farvel til uddannet arbejdskraft, men også at man får gavn af de penge migranterne sender hjem.

Rejsen
Håbet om et bedre liv i velstående lande får årligt tusindvis af vestafrikanere til at begive sig ud på livsfarlige rejser – over havet eller gennem ørkenen til Nordafrika. Mange af dem må betale med livet undervejs eller strander ufrivilligt i transitzoner. Nogle fortsætter den farlige rejse over Middelhavet for at nå Europa.

EU og migranterne
Gennem de sidste tyve år har kampen mod irregulær migration fået højere og højere prioritet i EU. Det har ført til en styrkelse af grænsekontrollen ved EU’s ydre grænser, fælles stramme visumregler og udvisningsprocedurer samt fælles systemer til registrering af migranter. Samtidig søger EU at bidrage til udvikling i oprindelseslandene for at forhindre migration til Europa.

Lærervejledning
Lærervejledningen rummer forslag til brugen af materialet i undervisningen, særligt i forhold til samfundsfag, historie og AT-forløb men også som inspiration til sprogfag. Ligeledes indeholder vejledningen en række arbejdsspørgsmål til migrantfortællingerne og dokumentarfilmene.

MIGRANTERNES FORTÆLLINGER

Ti beretninger om vestafrikanske migranters rejse fra deres hjemlande til Nordafrika, Europa og Argentina – og i nogle tilfælde tilbage til hjemlandet igen. Fortællingerne viser hvordan den enkelte migrants historie er sammenkædet med større samfundsmæssige problematikker, men også med familieforhold, ambitioner og den politiske, økonomiske og kulturelle baggrund.
(Migrantfortællingerne fra Ghana findes også på engelsk og fra Argentina på spansk)

FILM

UNDER DEN SAMME HIMMEL
Om vestafrikanske migranter i Mauretanien, Italien og København

BAB SEPTA
Om forsøgene på at nå Europa i båd fra den mauretanske kyst.

EL EJIDO
Om et stort drivhusområde i Spanien hvor mange migranter arbejder under elendige forhold.

HAVET GRÆDER
Om fiskerne i Senegal der presses ud af erhvervet af fiskere fra EU.

COPYRIGHT
Ophavsretten til teksterne i temapakken Afrikansk Migration tilhører forfatterne og SPOR Media. Teksterne kan frit kopieres, uddeles og citeres med kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse og hele tekster må ikke kopieres til egen eller andres hjemmeside(r).

KOLOFON

Temapakken Afrikansk Migration er blevet opdateret i 2014 som del af et forskningsprogram på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om betydningen af europæiske migrationspolitik for vestafrikansk migration.

Opdateringen er udført af:
Seniorforsker Nauja Kleist, DIIS – ph.d. i Sociologi
Forsker Dorte Thorsen, Sussex Universitet – ph.d. i Afrikastudier
Ph.d. studerende Ida Maria Vammen, DIIS og Københavns Universitet, Institut for Antropologi.

Med bidrag fra:
Adjunkt Martin Lemberg-Pedersen, Københavns Universitet, Avancerede Migrationsstudier (AMIS)
Cand.stud. Matilde Skov Danstrøm, Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Nauja Kleist forsker i international migration og har undersøgt hvordan ghanesiske migranter klarer sig efter udvisning fra Europa, Nordafrika eller Mellemøsten. Hun har fulgt en række udviste migranter i en mindre by i Ghana siden 2012, hvoraf fire er portrætteret under cases her i temapakken.

Dorte Thorsens forskning har særlig fokus på familierelationer og arbejdsmigration. Siden begyndelsen af 2012 har hun fulgt en række vest- og centralafrikanske migranter i Marokkos hovedstad Rabat og på deres videre rejse til europæiske og afrikanske rejsemål. Tre af migranterne er portrætteret under cases.

Ida Vammens ph.d. projekt undersøger migration mellem Vestafrika og Sydamerika. Hun har siden 2012 fulgt en gruppe senegalesiske migranter i Buenos Aires, Argentina, bl.a. med fokus på familierelationer i Senegal. Tre af migranterne er portrætteret under cases.

Den oprindelige hjemmeside blev udført af:
Cand.scient soc. Sigrid Kristiansen
Cand.scient.soc. Marie Kruse
Cand.scient.soc. Marie Ravnmark
Cand.scient.soc. Ida Meisling
Cand.scient.soc. Caroline Stavnsbjerg
Stud.mag. Anna Manisha Storr-Hansen