Regeringens planer

På Kenyas officielle uafhængighedsdag den 12. december 2017 offentliggjorde præsident Uhuru Kenyatta  en plan – The Big Four Agenda – for Kenyas udvikling i perioden 2018 til 2022. Planen er Kenyas udgave af FNs Verdensmål.

The Big Four Agenda – eller 4-punkts-planen – bygger på fire søjler:

 • Boliger til overkommelige priser skal gøre yderligere 500.000 familier til husejere inden 2022. Planen er at sænke priserne på byggeri og give billigere byggelån.
 • Sundhedsvæsnet skal være for alle, og det eksisterende nationale sygeforsikringsprogram kommer i 2022 til at inkludere alle kenyanere.
 • Produktion er fokuseret på fire sub-sektorer: fiskeri, tekstiler, skind- og landbrugsforarbejdning. Der planlægges en bedre udnyttelse af råmaterialer til brug i Kenya samt forarbejdning af produkter til eksport.
 • Fødevaresikkerheden skal forbedres ved at booste landbruget og gøre det mere lukrativt for store og små farmere. Planen er at opdyrke mere landbrugsjord og udvikle kunstvandingsprojekter.

4-punkts-planen skal både gavne Kenyas nationale økonomi og gøre livet bedre for den enkelte kenyaner. Man forventer 600.000 flere jobs i produktionen, og både flere boliger og en offentlig sygesikring vil forhøje levestandarden.

For at mindske Kenyas sårbarhed over for klimaforandringerne, er det planen at diversificere landbruget og gøre kenyanerne mindre afhængige af majs, der kræver store mængder vand at dyrke. Samtidig vil investeringer i kunstvanding gøre, at afgrøderne bedre kan modstå perioder med ekstrem tørke. Beskyttelse af Kenyas vandtårne vil også hjælpe Kenya til at klare situationer, hvor vejret viser sig fra sin mest brutale side.

Præsident Kenyattas præsidentperiode varer til 2022, og kritiske røster vurderer, at The Big Four Agenda ikke bliver en realitet i hans præsidentperiode. Tilmed er der mange, der frygter, at Kenya i 2022 vil stå med en endnu større udlandsgæld på grund af de lån, præsidenten og hans regering har taget for at føre planen ud i livet.

En mere klimavenlig handlingsplan

Kenyas ministerium for miljø og skov har lavet sin egen plan for, hvad der skal gøres for at afbøde klimaforandringerne. Klimaplanen (2018 – 2022) vil sætte ind på syv områder:

 • Katastrofe-forebyggelse (oversvømmelser og tørke). Indsatsen skal forebygge skader på nærområder og infrastruktur.
 • Fødevaresikkerheden skal hæves ved at forhøje produktiviteten i landbruget.
 • Vand og fiskeri. Der skal sikres adgang til vand for både landbrug, industri, forbrugere og dyreliv.
 • Skovbrug, dyreliv og turisme. 10 procent af Kenya skal være dækket af skov. Nedbrudte skove skal rehabiliteres ved at inkludere arealer, der i dag bliver brugt til græsning. Dyrevildt skal have bedre vilkår – også til gavn for turismesektoren.
 • Sundhed og boliger. Sanitære forhold skal forbedres for at reducere tilfælde af malaria og andre sygdomme, som kan forventes at sprede sig som konsekvens af klimaforandringerne. Der skal udvikles bygninger, der kan modstå klimaforandringer, og en klimavenlig affaldshåndtering skal fremmes.
 • Produktion. Industrien skal gøre mere energi- og ressourceeffektiv.
 • Energi og transport. Energi og transportinfrastrukturen skal klimasikres og udvikling af vedvarende energi promoveres. Der skal findes bæredygtige måder at lave mad på og udvikles bæredygtige transportsystemer.

Den mere klimavenlige handlingsplan knytter an til 4-punktsplanen og Verdensmålene, men prøver at give en mere bæredygtig retning. For eksempel er der i 4-punktsplanen fokus på låneprogrammer og reducerede omkostninger ved byggeri, så flere kenyanere har råd til at være boligejere. Den mere klimavenlige handlingsplan prioriterer, at nye boliger bliver modstandsdygtige over for de ekstreme vejrforhold, som klimaforandringerne fører med sig.

Hvad angår fødevaresikkerhed vil 4-punktsplanen udbygge landbrugssektoren, så der produceres mere mad. Den mere klimavenlige handlingsplan fokuserer samtidig på udledningen af drivhusgasser fra landbrugssektoren og på, at kvinder – som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne – bliver tænkt ind i ligningen, og at nye planer tager hensyn til deres behov.

LINKS

De enkelte landes klimaløfter: Climate Action Tracker holder øje med, hvad de enkelte lande gør for at mindske den globale opvarmning under 2°C og helst begrænse den til 1,5°C, som man blev internationalt enige om i Parisaftalen.