Green Belt Movement

Wangari Maathai (1940-2011), der er hovedpersonen i filmen Taking Root’ , begyndte i 1976 at organisere kvinder i træplantningsgrupper. I 1977 talte hun for det Nationale Råd for Kvinder i Kenya, hvor hun argumenterede for, at Kenya skulle plante flere træer. Rådet støttede hende, og dette blev startskuddet for en landsdækkende bevægelse: Green Belt Movement (GBM). Wangari Maathai fik som den første afrikanske kvinde i 2004 tildelt Nobels fredspris. 

I 1970’erne var det stadig helt nyt at tale om en forbindelse mellem naturbeskyttelse og menneskers overlevelse, men for Wangari og de andre aktive i GBM var og er der en klar sammenhæng mellem miljøbevarelse, fattigdom og sociale skel. Derfor arbejder organisationen både med oplysning og organisering.

Det har altid primært været kvinder, der var aktive i GBM, fordi kvinder er de første til at mærke konsekvenserne af miljøforringelser. Som de primært ansvarlige for familiens omsorg må kvinder og piger hver dag vandre længere og længere for at hente brænde og vand. Som producenter og markedskvinder mærker de enhver forringelse af jorden og dermed af afgrøderne.

GREEN BELT MOVEMENT

Siden Wangari Maathai organiserede de første kvindegrupper, er GBM vokset og har i dag lokalgrupper i det meste af Kenya. Visionen har hele tiden været at skabe et samfund, hvor befolkningen på landet og i byerne selv arbejder bevidst på at forbedre deres livsgrundlag. Med træer som udgangspunkt arbejder GBM for at styrke lokale fællesskaber og deres indsats for selvbestemmelse, retfærdighed, lighed, fattigdomsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

GBM arbejder på følgende områder:

– Mobilisering af lokalsamfundet og skovrejsning
GBM består i dag af over 600 lokale netværk, der tager sig af 5.000 træ-planteskoler. I årenes løb har de plantet mere end 51 millioner træer på private og offentlige arealer, i naturreservater og i byerne. Det har betydet, at mange landskaber har ændret sig (skove, bjergskråninger og udpinte områder), og at levesteder (habitat) for planter og dyr er bevaret og genoprettet. Generelt er kenyanernes holdninger blevet påvirket, og befolkningen er i dag mere indstillet på selv at forsvare miljøet og undgå den økologiske tilbagegang. Træplantning er for GBM samtidig en indgang til andre initiativer, herunder kurser i civile rettigheder og miljøbeskyttelse, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed.

– Styrkelse af mennesker og lokalsamfund
GBMs uddannelsesprogram har været et banebrydende initiativ, der gør folk i stand til at identificere årsagerne til deres problemer (herunder dårlig udnyttelse og forvaltning af miljøet og dårlig regeringsførelse på lokalt og nationalt plan). Når folk først kender årsagerne, har de mulighed for at komme med forslag til løsninger. Gennem træning, diskussioner og erfaringsbaseret læring beskæftiger deltagerne sig med emner som regeringsførelse, fortalervirksomhed, miljøbevarelse og medborgerskab. I forbindelse med valg og forfatningsændringer i Kenya har GBM organiseret uddannelsesseminarer og stået for træplantning for at fremme en konstruktiv og fredelig dialog.

Øget miljøbevidsthed
I hele Kenya, er mangel på vand et problem. GBM arbejder med lokalsamfund for at sikre en bedre udnyttelse af vandet ved at bygge dæmninger af sand. Familierne bruger vandet i husholdningerne og til vanding af afgrøder og træer. Et beslægtet GBM-program forbedrer fødevaresikkerheden – familiernes mulighed for at brødføde sig selv – ved at fremme plantning af frugttræer og traditionelle planter som yams, kassava og pilerod. For deltagerne har det betydet mindre sult og bedre ernæring, især i områder hvor salgsafgrøder (kaffe, te, blomster) lægger beslag på størstedelen af landbrugsjorden.

– International erfaringsudveksling
Dette program har øget bevidstheden om, hvor nødvendigt det er at beskytte og bevare den lokale biodiversitet. GBMs træningscenter, Langata Learning Centre i Nairobi, tilbyder miljøundervisning gennem udvekslingsprogrammer. Internationale grupper drøfter biodiversitet med lokale ledere og tager på udflugt til udvalgte biodiversitets-områder rundt om i landet. Gennem sin panafrikanske ’Green Belt Network’, har GBM trænet repræsentanter fra 15 afrikanske lande, hvilket har betydet yderligere træplantning i Øst- og Centralafrika. Med ’Green Belt Safaris’ deler GBM sine erfaringer med internationale grupper herunder universitetsstuderende, der tilbydes kulturel udveksling, felt-baserede aktiviteter og seminarer.

– Inspiration for offentligheden
GBM har altid været fortaler for miljø- og menneskerettigheder, har udfordret den tidligere regerings magtmisbrug og har samlet kenyanere for sagen. Gennem sine kampagner har GBM gjort kenyanske politikere opmærksomme på miljøspørgsmål og har haft stor succes især hvad angår beskyttelse mod den hensynsløse ødelæggelse af Uhuru Park og Karura Skov, begge i Nairobi. På grund af GBM’s arbejde er der mange, der forstår, at naturen er det grundlag, som al anden udvikling hviler på. Denne bevidsthed gør borgerne stærkere og bringer dem tættere på natur og miljø. Kenyanere beder fortsat om støtte fra GBM, herunder juridisk rådgivning, for at sikre offentlig adgang til grønne områder og andre miljømæssige rettigheder.

– Sundhed og muligheder for indtægt
Som en del af sit program informerer GBM om reproduktiv sundhed og benytter sig eksempelvis af drama til at formidle information om hiv/aids. Deltagerne udforsker deres viden om og holdninger til hiv/aids gennem drama og forsøger at komme myter og misforståelser til livs. GBM hjælpe unge kvinder og piger til at forberede sig på de udfordringer, der er forbundet med at blive voksen og tage komplekse beslutninger om deres seksuelle og reproduktive sundhed og beskytte sig mod hiv. I fremtiden ønsker GBM at undervise om hiv/aids i skolerne.

En anden del af GBM’s programmer fokuserer indtægtsskabende virksomhed primært for kvinder. På kurser får deltagerne færdigheder inden for fødevareproduktion, forarbejdning og afsætning, biavl og plantning af træer. Kvindegrupper har også – mod betaling – produceret hundredtusindvis af planter, som er blevet plantet i kenyanske skove, hvor skovdækket er faldende. Lokale GBM-grupper arbejder i partnerskab med offentlige myndigheder – i mange tilfælde for første gang nogensinde – med at plante og passe oprindelige træsorter. Gennem skole-baserede seminarer, arbejder GBM med at give unge jobtræning og information om iværksætteri.

Fremme bæredygtig udvikling
GBM ser fattigdom som et flerdimensionalt problem, der hænger sammen med manglende adgang til både ressourcer, information, muligheder, magt og mobilitet. GBM’s aktiviteter investerer i Kenyas fremtid ved at oplyse lokalsamfund om sammenhængen mellem deres basale behov og et sundt miljø og gøre dem i stand til at arbejde for en retfærdig og bæredygtig udvikling. 

 

LINKS

Green Belt Movement har plantet over 51 millioner træer i Kenya og har gennem over 40 år styrket folkelig organisering omkring miljøbeskyttelse.