ØRKENSPREDNING

Det nordlige Kenya ligger i et bælte fra Senegal til Somalia, der er truet af omfattende ørkendannelse. FN forudsiger, at ørkenspredningen flere steder i verden truer en tredjedel og vil ramme en femtedel af menneskeheden – hvis ikke der gøres noget.


Ørkenspredning er defineret som udpining af tørre landområder.Disse områder udgør mere end 40 procent af  jordens landoverflade og huser 2,1 milliarder mennesker – hvert tredje menneske i verden. Hvis de tørre områder omdannes til reel ørken, vil mere end en milliard mennesker i 100 lande miste deres livsgrundlag.

Mere ørken betyder mere sult
I takt med, at ørkenen breder sig, forringes mulighederne for at producere tilstrækkelige mængder fødevarer. En tredjedel af alle afgrøder dyrkes i dag i tørre områder, der også huser halvdelen af alle husdyr. Som konsekvens af afskovning og ørkendannelse, må mange afrikanske kvinder hver dag bruge mere og mere af deres tid på at finde brænde og hente vand. Ifølge FN bruger kvinder i Østafrika dobbelt så megen tid på at hente vand i dag sammenlignet med i 1990.


De sociale omkostninger ved ørkendannelse er mange og store. Konkurrencen om ressourcerne er med til at skabe konflikter, der tvinger millioner af mennesker til at migrere og øger risikoen for socialt sammenbrud.

Ørkenspredning kan standses
Mens bekymringerne på grund af ørkenspredningen vokser, pointerer FN, at det ikke er for sent at gøre noget. Ørkenspredning og en verdensomspændende ørkendannelse kan standses.

Spørgsmålet er, om det internationale samfund vil acceptere længere og alvorligere tørkeperioder, oversvømmelser, erosion og vandmangel, eller om der er vilje til at gøre en kollektiv indsats for bæredygtighed.