Temapakker / Kenya: Klima i krise / Klimaforandringer / Konsekvenser for natur og landbrug

KONSEKVENSER FOR NATUR OG LANDBRUG

Klimaet i Kenya er tropisk – varmt og fugtigt ved kysten, meget tørt i den nordlige og nordøstlige del og tempereret og regnfuldt i højlandet mod vest. Men ligesom andre steder i verden, oplever man i Kenya, at vejrforholdene ændrer sig, og bare en lille forandring af de traditionelle tørke-og regnperioder kan være en meget stor udfordring for landbruget og dermed for fødevaresikkerheden. 

Specielt Kenyas tørre og halvtørre områder i nord og øster sårbare, men som vi ser i ”Thank You For The Rain”, mærker man også i andre dele af landet klimaforandringernes ”ekstreme hændelser”, som tørke og oversvømmelser kombineret med jordskred. Flere kenyanere oplever mangel på vand, blandt andet fordi gletsjerne på Mount Kenya smelter og forsvinder. Kystområderne lider under stigende havniveauer og medfølgende oversvømmelser og indtrængning af saltvand.

Regnen som tilbedes og forbandes 

I størstedelen (80 procent) af Kenya falder der mindre end 700 mm nedbør om året, men der er også områder specielt mod nord, hvor der kun falder 200 mm regn om året. Til gengæld kan der i områderne omkring Victoria søen og Rift Valley falde 1.200-2.000 mm regn om året. 

Som vi ser i ”Thank you for the Rain” er den lange regntid blevet upålidelig og mærkbart reduceret, hvilket som i Kisilu Musyas tilfælde har alvorlige konsekvenser for landbruget.

I den korte regntid i oktober-december er antallet af dage med regn faldet fra 60 til 30 dage, men når regnen endelig kommer, er den ofte mere intens og kan medføre oversvømmelser og ødelæggelser. På den måde kan den længe ventede regn få store negative konsekvenser i stedet for at bidrage til landbrugsproduktionen, som man havde håbet på.  Derudover er der en tendens til, at regnsæsonen kan strække sig helt frem til januar-februar, der burde være en tør periode.

Regnmængderne påvirkes af temperaturerne i det Indiske Ocean og ikke mindst af forskellene på temperaturerne i den østlige og den vestlige ende af oceanet. Det medvirkede i 2019 til voldsomme regnskyl i Østafrika og samtidig tørke og ødelæggende skovbrænde i Australien.

Varme og tørke

Også i forhold til temperaturstigninger og tørkeperioder, er det tydeligt, at vejrforholdene er blevet mere ekstreme i Kenya. I løbet af de sidste 100 år er der blevet målt mere end 28 tørkeperioder, og det nordlige Kenya er truet af omfattende ørkendannelse. 

Lange og svære perioder med tørke forekommer cirka hvert 10 år, mens kortere tørkeperioder ses hvert tredje-fjerde år. Men uanset hvor længe tørken varer, medfører den altid store konsekvenser for kenyanerne. Og selvom de førnævnte oversvømmelser har taget flest menneskeliv, så er det tørkeperioderne som samlet set påvirker kenyanernes liv mest. 

En anden konsekvens af øgede temperaturer i Kenya ses ved Mount Kenya, hvor gletsjerne smelter. Mens der i 1900 var registreret 18 gletsjere på Mount Kenya, er der i dag syv tilbage, og de er skrumpet mærkbart. Gletsjerne leder vand til de to floder Tana og Nzoia, hvor der nu opleves alvorlig vandmangel.

Græshoppernes plage

I 2020 oplevede Kenya, sammen med andre lande på det Afrikanske Horn en plage af græshopper. Græshopper forekommer naturligt i dette område, men kenyanerne har ikke set græshoppesværme så store i over 70 år. Store mængder regn tiltrækker græshopper, og forskere mener, at der er en direkte forbindelse mellem cykloner ud for Somalias kyst (Kenyas naboland) og græshoppeplagen. Cyklonerne optræder stadig hyppigere i det Indiske Ocean, hvilket klimaforskere forbinder med den globale opvarmning. 

En enkelt sværm med 40 millioner græshopper anslås at kunne spise lige så meget som 35.000 mennesker – hver dag. I Kenya har man målt sværme med milliarder af individer, og da de kan bevæge sig 150 km om dagen, har deres hærgen enorme konsekvenser for det kenyanske landbrug. Græshoppeplagen rammer især fattige familier, der ikke har penge til at købe mad på markedet. Det fører til fødevareusikkerhed, sult og underernæring.

 

KENYA ER NUMMER 7

på en liste over lande med flest ofre for katastrofer relateret til tørke og nedbør.

 

 

LINKS

Ørkenspredning er defineret som udpining af tørre landområder. FN forudsiger, at ørkenspredningen flere steder i verden truer en tredjedel og vil ramme en femtedel af menneskeheden – hvis ikke der gøres noget. Derfor støtter FN træplantning I et 8.000 kilometer langt bælte, der skal bremse ørkenspredning syd for Sahara.

Invasion af græshopper: National Geographic har lavet en spændende beskrivelse af græshoppernes liv og deres omfattende hærgen. 

Map: Kenya: www.maps-kenya-ke.com