KLIMA-RETFÆRDIGHED

Klimaretfærdighed handler om, at lande, som har det største historiske ansvar for udledninger af drivhusgas, også har det største ansvar for at løse problemerne. 

Med begrebet betragter man klimakrisen fra et etisk og politisk udgangspunkt og anerkender, at de, der bliver hårdest ramt af klimaforandringernes konsekvenser, ikke selv er skyld i problemerne.

Et nærliggende begreb er princippet om “fælles, men forskelligt ansvar”, som er et gældende princip i FNs klimakonvention fra 1992 og i international klimapolitik. Dette princip slår fast, at alle verdens lande har et fælles ansvar for at stoppe skadelig miljøpåvirkning samtidig med, at der må tages hensyn til historisk ansvar og økonomisk kapacitet. 

LINKS

Økologisk fodaftryk: Forestil dig, at alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i et land. Hvor mange jordkloder ville vi have brug for? Globalis sammenligner det økologiske fodaftryk i Kenya og i Danmark.