Temapakker / Kampen om vandet / Samfundsfag / Tværfaglig opgave

Tværfaglig opgave

Der er udarbejdet en TVÆRFAGLIG AT-OPGAVE til geografi og samfundsfag.

Emnerne er:
1. Phosphat og nitrat i vandmiljøet
2. Privatisering af drikkevandsforsyningen
3. Anvendelse af overfladevand til drikkevand
4. Nitrat og drikkevand
5. Økologi, lovgivning og geologiske forskelle
6. Sikring af vandressourcerne