Temapakker / Kampen om vandet / Samfundsfag / Lærervejledning

LÆRERVEJLEDNING

Vand er et samletema for hele samfundsfagsdelen, men derudover går ordet konflikt som rød tråd gennem hele samfundsfagsdelen. De politiske, de økonomiske og de sociologiske dimensioner af konflikterne om vand bliver behandlet i temaerne S1-3. Materialet til hvert delemne indeholder fokusartikler, links m.v. I hvert temaforslag indgår forslag til arbejdsopgaver, de ovennævnte fokusartikler, linklister m.v. I arbejdet med materialet bruges de tre dokumentarprogrammer som afsæt til fordybelse i de forskellige problemstillinger.

I Tema S1 er det konflikten om magt – og forskellige demokratiopfattelser. Under overskriften magt og demokrati kan der arbejdes med de forskellige deltagelsesformer som præsenteres i filmene. Analysen består i at kategorisere deltagelsesformerne og problematisere de forskellige personers adgangs– og påvirkningsmuligheder i den konkrete sag.

I Tema S2 handler det om konflikten mellem den markedsøkonomiske fordelingstanke og den fællesskabs-økologiske dvs. at vand er et alment gode, som skal fordeles til alle under hensyntagen til naturens balance.

I Tema S3 handler det om den kulturelle konflikt mellem verdensopfattelser og sociale systemer.

Der er lavet tre undervisningsvejledninger til de tre indfaldsvinkler: magt og demokrati, økonomi og sociologi. Undervisningsvejledningerne er for overblikkets skyld behandlet hver for sig og kan udgøre selvstændige forløb i samfundsfagsundervisningen. Hvert enkelt delemne er sat til at udgøre 3-4 dobbeltlektioner á hver ca. 90 min.

En anden måde at behandle samfundsfagsdelen på er, at integrere de enkelte delemner i et langt forløb på 9-12 dobbeltlektioner (a 90 min.). Her kan man med fordel beskæftige sig med de tre delemner i den rækkefølge som de står i. Det første delemne er det mest generelt introducerende, mens de andre, specielt sociologidelen, kommer bedst til sin ret som overbygning til det første emne. Andre opbygninger af undervisningsforløbene kan også benyttes.

Det vil være hensigtsmæssigt at benytte sig af de forslag til konfliktspil, der præsenteres i de tre emner, for at opnå en større forståelse af konflikternes årsag.

Alle tre delemner kan bruges tværfagligt i et samarbejde med geografi og engelsk.

Formål med hele emnet
• At lære deltagerne om konfliktspørgsmål ud fra forskellige samfundsfaglige områder.
• At bidrage til, vha. temaopdelinger, at give et helhedssyn på globaliseringsspørgsmål.
• At skabe et helhedssyn mellem forskellige samfundsfaglige teoriretninger. Det vil sige eksempelvis at lære deltagerne sammenhængen mellem eksempelvis økonomiske tilgange og så det at se økonomi som diskurs.
• At præsentere et bredt spekter af samfundsfaglige problemstillinger induktivt.
• At kombinere forskellige indlæringsmetoder: passiv tilegnelse af viden gennem læsning af artikler og film samt aktiv tilegnelse gennem eks. retssagsspil, arbejds- og diskussionsspørgsmål og internetlinks.
• At kombinere traditionelle politologiske emner såsom økonomi og politik med nye, mere humanistisk orienterede såsom kommunikation

Målgruppe og forudsætninger
Der forudsættes i det samlede undervisningsmateriale ikke andre faglige forudsætninger end en generel samfundsfaglig interesse. Det samlede materiale er fremstillet til brug i samfundsfagsundervisningen i gymnasiet og HF. Undervisningsmaterialets spørgsmål og aktivitetsforslag lægger op til at forløbene evt. kan udvides både i tidslængde (udover de normerede 3-4 dobbeltlektioner) og i sværhedsgrad.

Faserne i forløbet
Det er muligt at vælge et enkelt delemne ud og arbejde i et kort forløb med dette (eks.i almen studieforberedelse) eller at integrere det samlede samfundsfagsmateriale i et længere forløb á 12 lektioner (hver á 45 min.)

Eksempel på et kort forløb
3-4 dobbeltlektioner a 90 min., eks. delemne S1: Demokrati og magt

Eksempel på et langt forløb
Fase 1: 3-4 dobbeltlektioner a 90 min., eks. delemne S1 Demokrati og magt –alternative tilgange til demokratiet
Fase 2: 3-4 dobbeltlektioner a 90 min., eks. delemne S2 Økonomisk Globalisering –udvikling eller ødelæggelse?
Fase 3: 3-4 dobbeltlektioner a 90 min., eks. delemne S3 Sociologi: fra tradition til modernitet?