T

TCO – Tierra Comunitaria de Origin
De oprindelige folks territorier. De oprindelige folk i Bolivia udgøres af 36 forskellige grupper. Siden spaniernes kolonisering er de blevet frataget størsteparten af deres jorde, men i slutningen af 90’erne indførte man en lov (INRA), som skulle resultere i, at noget af jorden blev givet tilbage til dem. Denne proces pågår stadig.
se Jord og Territorier

Tupac Katari
Oprørsleder i 1700 tallet. Anførte et af de største oprør mod spaniernes herredømme som bl.a. medførte at La Paz blev belejret i flere måneder. Oprøret blev til sidst knust af spanske tropper og Tupac Katari henrettet. Er nu en historisk helt, som bruges i de oprindelige folks bevægelsers manifester m.v. Navnet benyttes således af Kataristerne, som var aktive i 8o’erne og 90’erne.
Se: folkelige bevægelser
Web: Tupac Katari