Temapakker / The Great Green Wall

Sahel:
The Great Green Wall

Sahel er et geografisk bredt bælte tværs over Afrika. Området grænser op til Sahara-ørkenen, der spreder sig sydpå og ødelægger livsvilkår for mennesker og dyr. Sahel er meget sårbar over for klimaforandringerne, og her stiger temperaturerne langt hurtigere end det globale gennemsnit. The Great Green Wall skal som en gigantisk grøn mur dæmme op for tørke, sult og fattigdom og samtidig modarbejde konflikter, terrorisme og migration.

Ambitionen er at beplante et 8.000 kilometer langt grønt bælte fra kyst til kyst tværs over Afrika med henblik på at standse ørkenspredningen. Indtil videre er der kun plantet træer og buske i en lille del af det enorme område, men muren har allerede skabt indtægter og beskæftigelse til tusindvis af mennesker og vist sig som en mulig løsning på de mange presserende trusler, verden står overfor også globalt: især klimaforandringer, tørke, hungersnød, konflikter og migration.

De 11 lande, der indgår i projektet, er Burkina Faso, Tchad, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan. Målet er inden 2030 at beplante 100 millioner hektar jord, opsamle 250 millioner tons kulstof og skabe 10 millioner grønne jobs. 

Hvis ’muren’ en dag står færdig, vil den være den største levende struktur på jorden, tre gange større end Great Barrier Reef – og et nyt verdensunder. 

Forbedrer livsbetingelserne

Næsten halvdelen af ​​ befolkningen i Afrika syd for Sahara er under 15 år – og befolkningstallet forventes at være mere end fordoblet i 2050. Over 80 procent af Sahels befolkning er i dag afhængige af landbrug, og med kombinationen af stigende befolkningstal og forværrede livsbetingelser forventer man, at op mod 60 millioner mennesker vil forsøge at udvandre for at overleve.

Vedvarende tørke, mangel på mad, konflikter om svindende naturressourcer og massemigration til Europa er blot nogle af de mange konsekvenser. Men lokale samfund fra Senegal i vest til Djibouti i øst kæmper tilbage. Siden de første træer blev plantet i 2007, er livet begyndt at vende tilbage i dele af Sahel. 

Et globalt symbol

Den store grønne mur er ikke kun et håb for Sahel. Det er et globalt symbol, der viser, at hvis vi i stedet for at modarbejde naturen, arbejder med den, kan vi overvinde modgang og bygge en bedre verden for de kommende generationer. 

 

Temapakkens film

Den maliske musiker/aktivist Inna Modja tager os med på en musikalsk og episk rejse langs The Great Green Wall.

Gennem Senegal, Mali, Nigeria, Niger, Tchad og Etiopien følger Inna Modja den spirende grønne mur gennem Sahel. Her er hun vidne til de akutte konsekvenser af alvorlig udpining af jorden og de accelererende klimaændringer, som muren har til formål at modvirke: øget ørkendannelse, tørke, ressourcemangel, radikalisering, konflikt og migration. 

Hun møder et utal af mennesker, der på forskellig vis er påvirket af tidens store forandringer, og samlet dokumenterer de, at Sahel og hele verden står ved en skillevej, og at den retning, vi vælger, er afgørende for klodens fremtid.

Forfattere

Jytte Vagner

Anne Højmark Andersen

Lise Blom

Redaktion

Torben Vosbein

Gitte Jakobsen

Producent

Spor Media

STØTTET AF

Hermod Lannungs Fond