OMSKÆRING AF PIGER I DANMARK

I Danmark har man i ti år forsøgt at gøre en primært præventiv indsats mod omskæring af piger og kvinder, men ingen ved, hvor omfattende problemet er her i landet.

Når det er aktuelt at diskutere omskæring af piger i Danmark, skyldes det landets etniske sammensætning. I Danmark bor i dag borgere fra en række lande med tradition for kvindelig omskæring, og den danske regering skal ifølge lovgivningen sikre, at traditionen ikke praktiseres her. Den største etniske gruppe i Danmark med tradition for kvindelig omskæring er den somaliske gruppe. Herudover findes mindre grupper af borgere fra Sudan, Etiopien, Ægypten, Kenya og Vestafrika. I forhold til Norge og Sverige er disse grupper ret små i Danmark, og den danske indsats mod omskæring af piger har derfor primært været rettet mod den somaliske gruppe.

I 1996 besluttede Sundhedsministeren at undersøge, hvordan man i Danmark bedt kunne forhindre omskæring af herboende piger. En arbejdsgruppe udarbejdede et forslag til en oplysningsindsats, der blev gennemført i perioden 1997-2000. Der blev lavet retningslinier for, hvordan sundhedspersonale eksempelvis kan rådgive omskårne kvinder i forbindelse med gynækologiske og obstetriske problemstillinger herunder fødsel. Og der blev sat fokus på behovet for dialog med de somaliske grupper om forebyggelse mod omskæring af piger. Fra begyndelsen var det klart, at indsatsen skulle dreje sig om omskæring af piger, idet konsekvenserne af for piger er langt mere omfattende end for drenge.

Den tre-årige oplysningsindsats blev fulgt op af endnu en treårig indsats gennem Foreningen mod Pigeomskæring (2003-2005). Dette arbejde fokuserede primært på at få herboende muslimske ledere til at forholde sig til emnet. I august 2005 fremlagde seks imamer i Danmark en erklæring, hvori de opfordrer muslimer til ikke at fortsætte traditionen.

Ingen kender omfanget
Der findes ingen videnskabelige undersøgelser af omfanget af kvindelig omskæring i Danmark. Norske, svenske og finske forskere har undersøgt omfanget i deres respektive lande og er nået frem til vidt forskellige resultater. Manglen på statistisk materiale gør det vanskeligt at få et realistisk billede af, hvilke holdninger der eksisterer blandt etniske grupper med tradition for omskæring af piger. Dog tegner der sig et billede af, at der i hvert fald mange somaliske kvinder ser deres tilværelse i Danmark som en mulighed for at lægge traditionen bag sig, en holdning som nogle også forsøger at give videre til deres familie og venner i Somalia.

Mange somaliere erkender, at der er risiko for, at en mindre gruppe vil fortsætte traditionen – også i Danmark. Personer i ”farezonen” vil ofte tilhøre familier, der drømmer om at vende tilbage til Somalia, og som derfor gerne vil have, at deres døtre kan integreres i det somaliske samfund. Der findes ingen viden om, at piger skulle være blevet omskåret på dansk jord, men der er mange historier om piger, der er blevet sendt til Somalia eller England for at blive omskåret.

Moderne somaliere ønsker ikke at forbindes med en tradition, som de opfatter som levn fra gammel tid. Der er tilmed ikke tale om ”ægte” somalisk kultur, siger de, idet de mener, at traditionen kommer fra Ægypten. Det ny liv i vesten har givet mulighed for at slippe af med traditionen, som af mange anses for at være en skamplet på somalisk kulturhistorie. Derimod er der fortsat en meget positive holdning til omskæring i Somalia, hvilket kan virke som et pres på herboende somaliere, som skal modstå storfamiliens ønsker.

Se også: Lovgivning i Danmark

LINKS

Foreningen mod Pigeomskæring blev stiftet i 2002 af en række ressourcepersoner og eksperter, som prioriterer en forebyggende insats mod omskæring af piger i Danmark.