F

Fatwa
En fatwa er en anvisning fra en muslimsk retslærd for, hvordan muslimer skal forholde sig til konkrete og aktuelle spørgsmål. En fatwa har ikke samme retsstatus som den islamiske lovgivning, sharia’en, og skal snarere opfattes som en vejledning for troende. Der findes ingen “central fatwainstans”, og forskellige islamiske grupper kan således komme med helt forskellige fatwaer til samme spørgsmål. En undtagelse var fatwaen mod Salman Rushdi (dødsdom for blasfemi) der fik tillagt stor vægt, fordi den blev udtalt af Irans øverste gejstlige.

FGC (Female Genital Cutting)
Begrebet anvendes af mange aktivister og forskere fordi den i højere grad end det officielle FGM afspejler den reelle handling – som ikke foretages med ønsket om at udsætte pigen for vold. Det er også en term, som ligger tættere på den opfattelse, de etniske grupper, som udfører omskæring af piger, selv bruger.

FGM (Female genital mutilation)
Begrebet blev introduceret af en amerikansk antropolog i 1970erne og er i dag den officielle betegnelse, som WHO har vedtaget som dækkende. Udtrykket fremhæver indgrebet som en lemlæstelse eller skamfering af kvindelige kønsdele og fremhæver det menneskeligretslige overgreb.
WHOs officielle betegnelse for kvindelig omskæring

Foreningen mod pigeomskæring
Foreningen er stiftet i 2002 og blev en naturlig opfølgning på den oplysningsindsats, som Sundhedsstyrelsen organiserede i sidste halvdel af 1990’erne mod omskæring af piger. Foreningen mod pigeomskæring insisterer på, at det er nødvendigt at fortsætte forebyggelsesindsatsen blandt andet fordi den globale kamp mod omskæring af piger går på tværs af landegrænserne.
Foreningen mod Pigeomskæring