DVD KAPITLERNE

Filmen er delt op i kapitler, som matcher hjemmesidens beskrivelse af de fire hovedpersoner: FardhosaAminaSimaloFouzia

1) Fardhosa og Amina
Sygeplejersken Fardhosa har en kvinde i konsultation. De taler om konsekvenserne af at hun er blevet ’genåbnet’ og syet sammen igen.
Omskæring er forbudt i Kenya, men….
Fardhosa udspørger en kvinde som udfører omskæringer. Hun beskriver detaljeret hvorledes det foregår.
Fardhosa fortæller om sin egen omskæring.
Fardhosa deltager i Aminas bryllupsforberedelser. De taler om at Fardhosa skal ’genåbne’ Amina efter hendes bryllup. Amina er på Fardhosas klinik for at blive ’genåbnet’. Fardhosa opgiver, fordi Amina er bange for smerten og for sin mand.
Amina vil spørge sin mand, om hun må få gennemført indgrebet under fuld bedøvelse.
Aminas mand aflægger besøg på klinikken og vil ikke have at Amina bliver ’åbnet’ af Fardhosa. Det vil være nedværdigende for ham. Han henviser til religionen og traditionen (faraonerne). Fardhosa kan ikke overbevise ham.

2) Ngonya og hans koner
Ngonya er leder af en organisation (the Thaair Fraternity), som arbejder for bevarelse af de gamle afrikanske traditioner. Ifølge hans lære har mænd og kvinder begge to organer fra fødslen. Både mand og kvinde skal derfor omskæres, for at de kan mødes som to forskellige køn.
Ngonyas tredje kone fortæller om mænds behov, flerkoneri og fraværet af jalousi.

3) Kikuyu-kvinderne
Kikuyu kvinder belærer unge piger om deres stammes traditioner, og taler for omskæring og flerkoneri.

4) Somali-kvinderne
Fardhosa og somali kvinder diskuterer omskæring. En kvinde forsvarer omskæring, den gør kvinder rene. Hun er selv ’praktiserende omskærerske’.
Fardhosa besøger kvinden som omskærer. Kvinden fremfører, at det er hendes levebrød at omskære. Fardhosa beroliger hende med, at hun ikke vil anmelde hende. Hun ser hendes redskaber og kritiserer den måde hun omskærer på.

5) Somali-pigernes omskæring
Faderen til to piger, som skal omskæres, fortæller om sine forberedelser til ritualet. De skal følge traditionen. Han vil have en let omskæring, en sunna. Omskærersken omtaler risikoen ved indgrebet – også den juridiske, fordi regeringen har forbudt det.
De to piger bliver omskåret, bliver holdt nede med magt. De er mest bange for at blive stukket med bedøvelsessprøjten.
Fardhosa besøger pigerne efter indgrebet, giver dem gaver og taler med dem om fremtiden.

6) Fouzia og hendes mor
Pigen Fouzia fremsiger sit digt ” The day I will never forget”.
Fardhosa taler med Fouzia, hendes søstre og hendes mor om omskæring. Fouzia vil tilgive sin mor, hvis hun lover at lillesøsteren ikke skal omskæres

7) Simalos historie 1
Simalo er Masai. Hun fortæller om hvorledes hun blev omskåret af sin mor, og bragt til en gammel mand, som hun skulle giftes med. Han voldtog hende. Hun flygtede til et ’girls shelter’ i Nairobi.
Sammen med en socialarbejder tager Simalo hjem til sin landsby for at mødes med sin mor og sin familie.
Hun deltager i gudstjeneste, hvor hendes historie bruges til at propangandere mod omskæring.
En veninde fortæller hvordan hun hjalp Simalo til at flygte. Hun er ’omvendt’, og hendes kirke er imod omskæring.
Socialarbejderen forsøger at få en dialog igang mellem moderen og Simalo. Alle mændene står rundt om og lytter. Hun fortæller højt hvorfor hun er flygtet.
Simalo tager afsted igen, vil ikke forsones med sin mor. Hun vil have en uddannelse.

8) Oprørerne
En skole for piger, som er flygtet fra omskæring. De deltager i et møde, hvor de skal bekræfte, at de er parate til at tage deres forældre i retten for at undgå at blive omskårede.
Pigerne tager til byen for første gang i deres liv, for at møde på advokatkontoret, og tale med deres forsvarer.
En pige demonstrerer for de andre piger (og for fotografen) hvordan en omskæring foregår, og en anden fortæller om sin begrundelse for at flygte fra familien og omskæringen.
Pigerne er til møde hos forsvareren, som vil skaffe dem en retskendelse, der fastslår at personer, som omskærer disse piger, vil blive retsforfulgt.

9) Simalo 2
Simalo bliver introduceret til Huruma School, en kostskole hvor der er andre med lignende historier.

10) Oprørerne 2
Forældrene til pigernerne har denne dag mulighed for at forsvare sig i en retssal. En vred fader kritiserer sin datter for at være ulydig.
En mand fortæller, at det er kvinderne der vil have deres døtre omskåret.
Mødet må udsættes, da dommeren er til seminar. Alle er gået forgæves.

11) Simalo 3
Simalo får besøg af socialarbejderen. Hun trives ikke, bliver mobbet, men socialarbejderen forsøger at opmuntre hende.

12) Oprørerne 3
En fader fortæller, at det er vanærende at blive trukket i retten.
Pigerne får medhold i deres sag, retten nedlægger forbud og forældrene får tilhold.

DVD’en er forsynet med en menu, som rummer følgende kapitler:

1) Fardhosa og Amina (0.00 – 16.14)
2) Ngonya og hans koner (16.15 – 22.45)
3) Kikuyu-kvinderne (22.46 – 27.26)
4) Somali-kvinderne (27.27 – 32.48)
5) Somali-pigernes omskæring
(32.49 – 43.37)
6) Fouzia og hendes mor (43.38 – 48.13)
7) Simalos historie 1 (48.14 – 1.02.08)
8) Oprørerne 1 (1.02.09 – 1.12.44)
9) Simalo 2 (1.12.45 – 1.16.25)
10) Oprørerne 2 (1.16.26 – 1.19.39)
11) Simalo 3 (1.19.40 – 1.24.36)
12) Oprørerne 3 (1.24.37 – )

Man kan via DVD’ens menu vælge det ønskede kapitel i filmen, men DVD’en stopper ikke ved kapitlets slutning. Det anbefales derfor at udskrive kapiteloversigten med tidskoderne, når man skal anvende dele af filmen til undervisning eller debat.