Regn og tørke i Kenya

Ekstremt tropisk vejr, uanset om det handler om tørke eller oversvømmelser, kan have katastrofale følger i fattigere lande med dårlig infrastruktur og fødevaremangel. Går vejret amok, kan millioner af mennesker komme i fare, fordi høsten slår fejl, eller bygninger og veje skylles væk.

Blandt forskere er der enighed om, at klimaforandringerne vil få store konsekvenser for vejrforholdene i Kenya og Østafrika. Regionen har de seneste ti år været udsat for sultkatastrofer forårsaget af langvarige tørkeperioder. De højere temperaturer resulterer i øget fordampning, hvilket betyder, at jordfugtigheden reduceres, og at der er større risiko for, at høsten slår fejl, og at man ikke har foder nok til husdyrene. Således havde 13 millioner mennesker i Kenya, Etiopien og Somalia i 2017 brug for humanitær hjælp på grund af tørken.

I 2018 blev tørken i Kenya en overgang afløst af kraftige regnskyl, der betød at flere hundrede tusinde mennesker måtte forlade deres hjem. Afgrøder og huse blev skyllet væk eller oversvømmet med mudder. Skoler måtte lukke – enten på grund af mudder og vand, eller fordi de blev stillet til rådighed for familier, der havde mistet deres hus.

I Kenya er klimaforandringerne ikke en fjern, fremtidig trussel. Her og nu er der kronisk underernærede børn på grund af tørke og for meget regn. Endvidere udgør konflikter om de begrænsede ressourcer en konstant trussel.

Den uforudsigelige regn
Mens videnskabsfolk er ret enige om sammenhængen mellem klimaforandringer og højere temperaturer, er det vanskeligere at påvise sammenhængen med de ændrede nedbørsmønstre (se: Climate change flooding).

Globalt ved man, at en opvarmet atmosfære kan indeholde flere vanddampe, og at man derfor kan forvente mere intense nedbørsperioder i fremtiden. Man ved også, at opvarmning af Det Indiske Ocean har resulteret i en højere frekvens af tørke i Østafrika i foråret og sommersæsonen i løbet af de sidste 30 år.

I Kenya oplever befolkningen, at regnperioderne de seneste tre årtier er blevet kortere og kraftigere, og at tørkeperioder er blevet oftere og længere. Det er derfor sandsynligt, at klimaændringer spiller en rolle. Men klimamodellerne er ikke enige om, hvordan de menneskeskabte udledninger vil påvirke frekvens og intensitet af regn.

Oversvømmelserne i 2018 i Kenya medførte dødsfald og store ødelæggelser ikke mindst fordi man i byerne ikke har systemer, der kan afbøde de store vandmængder, og på landet eroderer jorden og hiver afgrøderne med sig.
Derfor håber man i Kenya, at regeringens storstilede 4-punkts-plan og klimaplan (link til næste afsnit) kan forberede landet, så de bedre kan klare det ændrede klima.

Kilde: Climate Change in Kenya side 25.