KENYA OG KLIMAFORANDRINGERNE

Klima-drevne naturkatastrofer forekommer i dag næsten fem gange så ofte som for 40 år siden. Ekstremt vejr rammer primært de mennesker, der i forvejen er fattige og derfor sårbare. I Kenya er næsten halvdelen af befolkningen klassificeret som ’fattige’. Deres afhængighed af smålandbrug betyder, at de ikke har noget at tære på, når høsten slår fejl
Kenyas sårbarhed over for klimaændringer påvirkes også af en svag offentlig sektor, mangel på teknologiske løsninger og forringelser af landbrugsjorden, hvilket vanskeliggør effektive svar på klimaforandringerne.
Se Regn og tørke.

I FNs klimapanels rapport ’SR15’ (oktober 2018) slår verdens dygtigste klimaforskere fast, at den globale opvarmning vil overstige 1,5 grader på et tidspunkt mellem år 2030 og 2052 – hvis vi altså fortsætter vores nuværende udledninger. En temperaturstigning på blot 1,5 grader vil i Kenya for eksempel betyde, at 1,7 millioner kvæg vil dø, svarende til et tab på 680 millioner US dollar. Turistindustri er allerede i fare, da landets skrøbelige økosystem er under massivt pres, og næsten halvdelen af dyrearterne allerede er forsvundet. Også eksportsektorer – for eksempel den vigtige te-produktion – bliver ramt.
Se Klima og økonomi

Den gennemsnitlige kenyaner udleder meget lidt CO2 sammenlignet med en dansker. Ifølge Verdensbanken udleder danskeren 5.94 tons (2014) mens det tilsvarende tal for en borger i Kenya kun er 0.31 tons.
Kenyas CO2-udledning kan blive endnu lavere, når Afrikas største vindmøllepark står færdig i det nordlige Kenya. Vindmølleparken ”Lake Turkana Wind Power” er Kenya’s største private investering til dags dato, og projektet vender på flere måder op og ned på det traditionelle liv i Turkana. For at mindske modstanden i det tyndt befolkede område har projektet sat gang i projekter, der forbedre sundheden og beskæftigelsen i området.
Se Vindmøller