Temapakker / Bolivia / Undervisningsmateriale til spansk

UNDERVISNINGS-MATERIALE TIL SPANSK

Undervisningsmaterialet til ‘Bolivia under forandring’ er udviklet til Spansk i gymnasiet og hf og kan bruges til temalæsningen på Spansk A og Spansk B.

Materialet består af fem film om Bolivia og et tilhørende arbejdsmateriale.

Til hver film er der en introtekst på dansk, som præsenterer filmens grundlæggende problemstilling. Disse tekster kan udleveres til eleverne eller de kan bruges som inspiration til en mundtlig præsentation af filmen:

Masser af Evoer

Koka Zero

Kampen om jorden

Soelvbjergets børn

De to Boliviaer


Arbejdsark
Der er udarbejdet arbejdsark til fire af filmene – Masser af Evo’er, Koka Zero, Kampen om jorden, Sølvbjergets børn – med opgaver der behandler relevant ordforråd, tematisk indhold og grammatik til den enkelte film.

Arbejdsarkene indeholder diskussionsspørgsmål og opgaver til gloseindlæring. Opgavearkene er delt op i en del som kan laves inden man ser filmen (med opgaver som quiz, brainstorm eller mindre informationstekster), og en del som kan laves efter at man har set filmen. Denne del adresserer både ordforråd, grammatik og filmens tematiske indhold. Der er lagt vægt på at bruge det originale sprog fra filmene, og opgavearkene har derfor talrige citater fra filmene, som eleverne kan arbejde med, resummere og kommentere. Desuden er der lagt vægt på, at eleverne får opbygget et emnespecifikt ordforråd, og der er derfor en del gloseøvelser til hver film.

Arkene er ikke udarbejdet inden for nogen særlig tilgang til undervisningens organisering eller form. De spørgsmål der er på arbejdsarkene kan besvares mundtligt eller skriftligt, på klassen eller i grupper, med CL-strukturer eller mere løst, som den enkelte lærer og klasse måtte have temperament til. Man kan selvfølgelig også lade eleverne udarbejde deres egne spørgsmål til filmene og temaet og arbejde med dem i stedet for.

Arbejdsark 1: Masser af Evoer

Arbejdsark 2: Koka Zero

Arbejdsark 3: Kampen om jorden

Arbejdsark 4: Soelvbjergets børn

Billedbeskrivelser
Der findes også et dokument med billeder fra filmene, som kan bruges til billedbeskrivelser.

Der findes dialoglister på spansk til filmene:
Masser af Evo´erKoka Zero og Sølvbjergets Børn

Spanske tekster m. gloseliste
Materialet indeholder endvidere en relativt let tekst på spansk om Bolivia (ikke originalsprog), som kan bruges til en generel introduktion til landet.

Til uddybende arbejde med websitets temaer indeholder materialet fire spansksprogede tekster (originalsprog). De fire artikler er svære, men de er tæt glosserede. De kan bruges til et AT-forløb, SSO eller SRP:

La hoja de coca en Bolivia er et uddrag af et interview med en boliviansk sociolog og handler om hvordan kokabladet er blevet brugt igennem Bolivias historie.

Los cocaleros y Evo Morales er et uddrag af en artikel om sociale bevægelser i Bolivia. I artiklen forklares det, hvordan gruppen af kokabønder i Boliva er vokset og er blevet en vigtig politisk aktør, og hvordan Evo Morales begyndte som politisk aktiv kokabonde for derefter at blive landets præsident.

Movimiento Indígena Pachakuti er et uddrag af et interview med den indianske aktivist og politiker Felipe Quispe. Han gør rede for nogle af de tanker om indiansk politisk deltagelse som ligger til grund for partiet MIP, som han dengang var spidskandidat for. Tankerne kan ses som et generelt udtryk for, hvad mange politikere og aktivister fra den oprindelige befolkning i Bolivia tænker om landets politiske og sociale historie.

Entre la tierra y el territorio er et uddrag af en artikel der handler om kampen om jorden og distributionen af territorier i Bolivia.

Undervisningsmateriale

  • Undervisningsmateriale til spansk

Undervisningsmaterialet er sammensat af Anne Sofie Scherrebeck, som er cand. mag. i spansk og antropologi.

Det skriftlige materiale kan frit bruges af alle. Undervisere kan således printe artikler og dialoglister til brug i undervisningen.

Bruges materialet i trykte publikationer eller på andre hjemmesider, skal der indhentes tilladelse hos SPOR Media.

INTROER TIL FILMENE:
Masser af Evoer
Koka Zero
Kampen om jorden
Sølvbjergets børn
De to Boliviaer

Dialoglister
Masser af Evo’er
Koka Zero
Sølvbjergets Børn

Arbejdsark:
Masser af Evoer
Koka Zero
Kampen om jorden
Sølvbjergets børn

Billeder

Spanske tekster m. gloseliste:
Bolivia
La hoja de coca en Bolivia
Los cocaleros y Evo Morales
Movimiento Indígena Pachakuti
Entre la tierra y el territorio