Temapakker / Migrantfortællinger

MIGRANT-FORTÆLLINGER

Fortællingerne beskriver ti vestafrikaneres migrationshistorier. De beretter om migranternes rejser fra Vestafrika mod Nordafrika, Europa og Argentina og om rejsen tilbage til hjemlandet.

Det er ti fortællinger om eventyrlyst, familieforpligtelser, håb, drømme og skuffelser. Hvor nogle migranter rejser ud for at tjene penge til deres familier, søger andre sikkerhed fra konflikt. Andre igen er drevet af eventyrlyst og håbløse fremtidsudsigter i hjemlandet.

Fortællingerne viser, hvordan den enkelte migrants historie er sammenkædet med større samfundsmæssige problematikker men også med hans eller hendes baggrund, familieforhold, og personlige ambitioner.

Migrantfortællingerne bygger på interviews og samtaler med migranter i Marokko og Argentina samt returmigranter i Ghana. Det er migranternes ord og fortællinger om deres liv som er kogt ned til kortere historier. Fortællingerne er således ikke objektive skildringer af migranternes livsforhold, men tager udgangspunkt i hvordan migranterne selv har oplevet og fortolket deres migrantionserfaringer. Migranternes navne er anonymiseret, så de ikke kan genkendes.

Migrantfortællingerne fra Ghana findes også på Engelsk (pdf) og fortællingerne fra Argentina på Spansk (pdf)

FORSKNINGSPROGRAM

 Interviewene med migranterne er foretaget som en del af et forskningsprogram om følgerne af den politik, man i Europa og Afrika har gennemført for at styre – og bremse – migrationen fra Vestafrika.

Programmet undersøger hvordan migranter, deres familier og lokalsamfund forstår og praktiserer migration i en situation, hvor det er blevet sværere at få legal adgang til Europa. Det er baseret på længerevarende studier i perioden 2012 til 2014:

Ghana, ved Nauja Kleist,

Marokko, ved Dorte Thorsen,

Senegal / Argentina, ved Ida Vammen