T

Thames Water
Engelsk vandforsyningsfirma

Tilsaltning
Når jorden bliver for saltholdig til, at planter kan gro. Der findes steder, der er meget saltholdige fra naturens side, men tilsaltning sker også ved menneskelige aktiviteter. Især sker tilsaltning i tørre områder, der kunstvandes. I jorden findes altid små mængder af salt. Dette opløses af vandet og trækkes med op til overfladen, når vandet fordamper. Herved øges saltholdigheden i de øverste jordlag.

Toldmur
Her det samme som toldbarriere. Kritisk betegnelse for det at man lægger så høje toldsatser (afgifter på importerede varer for at beskytte egne) at de pågældende varer ikke kan komme ind i landet / over muren pga. den højre pris.