S

Saltvand
Vand med en saltholdighed på over 24,7 ‰. Betegnelsen bruges ofte synonymt med havvand, hvis saltholdighed er ca. 35 ‰.

Samhandel
Handel mellem forskellige lande (økonomier) hvorved de ifølge liberal nationaløkonomi opnår komparativ-fordele.

Sardor Sarovar
Dæmningsprojekt i Indien på Narmada-floden (se Narmada)
Sardor Sarovar

Satyagraha
Ikke-volds-aktionsform indstiftet af Gandhi.
Satyagraha

Save the Children
International organisation der arbejder for børns rettigheder.
Save the Children om vand: Water – Thirst for Life

Selvforsyning
Det at et land selv producerer de varer det efterspørger uden import. Man taler om grader af selvforsyning.

Semantik
Betydningsvidenskab. Læren om ordenes betydning. Betydningen kan opleves forskelligt i forskellige systemer (se også koder)

Shiva, Vandana
Indisk forfatter, fysiker, filosof og aktivist. (f. 1952)
webside om Vandana Shiva

Socialisering
Her: den måde individer bliver en del af en social gruppe.

Sproglige koder
De sproglige karakteristika ved et system. I et generaliseret socialt system som samfundsøkonomien er koderne bl.a. penge og magt.

Standarder
Statistisk og lovgivet /vejledende mål for (i dette tilfælde) produkters ensartethed. F.eks har EU standarder for fødevarer, dvs. krav til deres kvalitet, miljømæssige krav osv.
Standarder

Stockton-konflikten
Stockton water deal stirs privatization ire
Stockton, California City Council Reverses Water Privatization It Passed over Widespread Local Opposition (video interview (fra min.: 43)

Stordriftsfordele
Produktionsfordele i store fabrikker og/ eller ved produktion i store serier. Begge dele muliggør standardisering og effektivisering og dermed lavere produktionsomkostninger pr. enhed.

Strukturel magt
En indirekte magt, hvor individerne eller grupperne ikke udøver magten direkte og intentionelt, men på baggrund af økonomiske og politiske strukturer i samfundet.

Suez-Ondeo Water
Multinationalt vandfirma med hovedsæde i Frankrig.
Suez-Ondeo Water

Syntaks
Sætningslære. Den del af grammatikken der behandler de helheder hvori ordene optræder som led; syntaksens regler formidler mellem sprogets semantik og dets lydlige form.