N

Narmada floden
1. Narmada-områdets geografi
Narmada-flodens 1312 kilometer lange løb udspringer i 1057 meters højde mod vest til det arabiske hav. Op mod 90 % af flodens løb går gennem provinsen Madhya Pradesh, men den har små afstikkere ind i provinserne Maharashtra og Gujarat.
Narmada-dalen strækker sig over et areal på næsten 100.000 km2 og ligger fra 72o 32′ til 81o 45′ 21o østlig længde og fra 20′ til 23o 45’nordlig bredde. Mod nord grænser området op til Deccan Plateauet og Vindhya. Mod øst og syd danner hhv. områderne Maikala og Satpuras afgrænsning. Mod vest ligger det arabiske hav.
Dalbassinet har en udstrækning på 953 km og er maksimalt 234 km bredt fra nord til syd.
Området består af fire veldefinerede geografiske zoner. Med skovdækkede bakker i højlandet og landbrugsland med sort og frugtbar jord i de fladere områder.
Narmada-dalen har været hjemsted for mange samfund. Narmada er én af de syv hellige floder i de hellige indiske skrifter og dens bredder er mange steder dækket med templer og offersteder.

2. Klima
Narmada-området ligger i den tropiske klimazone. Klimaet i basinet er fugtigt og varmt. I den kolde årstid. Der er flere årstider i området. Enten er det koldt (17-20 oC) eller det er tørt og varmt (30-32 oC). Men imellem disse to yderpunkter kommer regntiden præget af sydvestmonsunen.
Op mod 90 % af regnen kommer i de fire monsunmånder fra juni til oktober. Specielt i juli og august er der megen regn. Højdedragene og de højtliggende sletter, der afgrænser området får mest regn. Her kommer der gennemsnitlig over 1.400 mm regn. Nogle steder når nedbørsmængden op på over 1.650 mm, hvilket betyder stor risiko for oversvømmelser og jordskred.

Narmada-projektet
Ideerne om at bygge dæmninger i Narmada-dalen kom frem allerede i slutningen af 1800-tallet da britterne kontrollerede området. Men man opgav tankerne, fordi den sorte og meget fede jord ikke blev anset for egnet til kunstvanding.
Emnet kom på dagsordenen igen i 1950’erne og i 1965 tog man første spadestik til en 161 meter høj dæmning i Navagam. Projektet blev dog stoppet fordi man ikke kunne blive enige om, hvordan man skulle fordele vandet fra dæmningen.

Planerne om at bygge dæmninger i Narmadaområdet blev til i 1960’erne. Projektet kom til at bestå af 29 store og over 3.000 mindre delprojekter, der skulle sikre over 27.000 nye hektar landbrugsland og en elproduktion på ca.3.000 MV.
Narmada-projektet fik først sin endelige udformning i slutningen af 1980’erne. Den indeholdt en ambitiøs plan om at bygge 30 store dæmninger, 135 dæmninger af mellemstørrelse og intet mindre end 3.000 mindre dæmninger og sluser. De mange dæmninger har efterhånden omdannet floden til en lang række søer med mere stillestående vand. Narmada-projektet har indtil videre betydet at omkring 100.000 mennesker er blevet flyttet og 121.400 ha skov er blevet oversvømmet. Mange af flytningerne er sket ufrivilligt (se Vandets Pris). Næsten 400 mennesker blev arresteret under deres forsøg på at drukne sig selv.

Narmada Valley Development Authority
This is site for the organization charged with overseeing the Narmada River’s 30 mega-dams offers information on the master plan for dam development and efforts to protect the environment and local populations, plus a map of the Narmada Valley Basin.

NBA-bevægelsen
Indisk græsrodsorganisation, der kæmper imod dæmningsprojekter på Narmada floden.

Arundhati RoyThe Damned (interview i Wide Angel).

Artikel fra 2008 om konsekvenserne:

Nyeste opdateringer (2016) omkring projektets konsekvenser:

Nehru, Jawaharlal
Indisk premierminister fra 1946 til 1964

Nestlé
Multinationalt fødevareselskab med hovedsæde i Schweiz