L

Lopez
Filippinsk holding selskab

Legitimitet (politisk)

Levefod
Den mængde og art af velfærdsressourcer, som det enkelte individ besidder. Vurderes ud fra målinger af eksempelvis; formue, indkomst, arbejdsforhold, boligforhold, uddannelse, sundhed.

Liberal
Person der bekender sig til liberalismen = politisk ideologi baseret på en fortolkning af frihedsbegrebet: enhver er sin egen lykkes smed. Målet er et minimalt statsapparat, der ikke lægger bånd på den personlige frihed.
Liberalisme ses i forskellige udformninger:
negativ liberalisme: vi er som udgangspunkt født med lige muligheder.
Positiv liberalisme: vi er ikke bare født med lige muligheder, men også med lige rettigheder.
Socialliberalisme: variant af liberalisme, hvor hensynet til den økonomiske frihed begrænses af hensynet til andre.

Licitation
se privatisering

Livssfære
Områder af livet.