K

Kalkyle
At kalkulere = at beregne. I denne sammenhæng en økonomisk kalkyle, hvor det opgøres hvorvidt noget nytter sig at udføre eller gøre.

Kapacitet
I denne forbindelse en økonomisk ressource til at få magt. Man kan have økonomisk kapacitet, politisk kapacitet osv.

Knap ressource
Knap ressource: I økonomisk teori er det en grundlæggende antagelse at alle ressourcer er knappe, dvs. at der ikke findes et uendeligt antal. Derfor handler det ud fra den økonomiske tankegang også om hvordan ressourcerne (bedst) fordeles.

Kolera
Definition

Kollektiv ejendomsret
(se privat ejendomsret)

Kommunikativ rationalitet
En form for enighed baseret på kommunikation og forståelse gennem samtale og rationelle argumenter.

Konsensus
Generel / overordnet politisk enighed.

Korruption

L