I

Ikke-beslutningstagen
Det forhold at en beslutning, som det var meningen skulle tages, ikke bliver taget alligevel pga. en skjult magtpåvirkning.

IMF
International Monetary Fond

Importrestriktioner
Begrænsninger på import, se toldmur

Infiltration (geografi)
Gennemstrømning

Intentionel
Det at man handler bevidst og med overlæg.

Interdependens
Gensidig afhængighed mellem to enheder eller aktører (fx stater).

Investering
Indskud af kapital i et projekt eller i køb af varer, aktier etc. på et marked, i forventning om at opnå profit / afkast.