B

Bechtel (Multinationalt ingeniørfirma)

Berlins vandforsyning

Bæredygtig udvikling
En økonomisk udvikling baseret på langsigtede kulturelle og miljømæssige hensyn.

Bruttonationalprodukt (BNP)
Værdien af den produktive indsats inden for den private og offentlige sektor i et land i løbet af et år. Opgørelsen foretages i markedspriser.
BNP som mål for vækst og velfærd er dog et problem, da det eksempelvis måler den produktive indsats ifm. trafikulykker eller behandling af hjerte/kar-sygdome, hvilket ikke kan siges at være et tegn på vækst og velfærd i det enkelte land. I stedet bruges tit Gini-koefficienten til at måle ulighedsgraden i et samfund.

Bureaukrati
Embedsmandsstyre med en hierarkisk opbygget administration, hvor opgaver og kompetenceområder er nøje afgrænset. Begrebet bruges af og til nedsættende om langsommelige og usmidige sagsgange.

Brakvand
Havvand med saltholdighed mellem 0,5 og 24,7 ‰. Østersøen er et af verdens største brakvandsområder.