Opgaver

Brug afsnittene fra filmen, grundbogen og artiklerne til dette tema og besvar følgende spørgsmål:

I. SPØRGSMÅL TIL FILMEN OG ARTIKLERNE

1. Filmen Vandets Pris handler om én type vandrelateret konflikt. Forklar ud fra afsnit 1 og 6 hvori konflikten består.

2. Hvor mange floder deles af to eller flere lande?

3. Lav en liste over forhold der kan øge risikoen for mellemstatslige konflikter om vand.

4. NBA-bevægelsen i Indien brugte flere forskellige aktionsformer i deres kamp. Se kapitel 3 og 4 i Vandets Pris og redegør for:

a) hvilke interessekonflikter illustreres i de to afsnit? (nævn flere typer af interessekonflikter)
b) hvilke aktionsformer brugte bevægelsen?
c) Hvad kunne man ellers have gjort?

5. Hvorfor mente Viceformanden for Verdensbanken i 1995, at det 21.århundredes krige ville komme til at dreje sig om vand? Lyder det sandsynligt?

II. UNDERSØG

1. Hvad er der sket siden i de konflikter som filmen viser?
a) De udvalgte kapitler fra Vandets Pris gennemses. De forskellige konflikter som filmen giver indblik i, noteres ned.
(Anvend kapitel 6 og 7)

b) Via de links der hører til dette tema, undersøges den nyeste udvikling i de forskellige konflikter.

2. Undersøg om der i øjeblikket er mellemstatslige konflikter, der har noget med fordelingen af vandresurser at gøre. Anvend fx avisartikler fra Infomedia

III. AKTIVITETSFORSLAG

1.Se, hør og læs om vandrelaterede konflikter på de sider, der er link til herunder. Udarbejd undervejs et verdenskort, der illustrerer, hvor på kloden, der er – eller har været – konflikter om vand.
World Water Organisation
BBC: om vand

2.Se Kapitel 7 i filmen Vandets Pris.
Diskuter på klassen, hvordan højesteret burde have dømt. Diskuter hvilken rolle World Commission on Damms spillede i konflikterne omkring Narmada floden.

3. Se Vandets Pris (evt. kun kapitel 1, 3, 4 og 6).
a) Del derefter klassen ind i forskellige grupper som skal spille retssagen mellem de tvangsflyttede stammer ved vandet, dæmningsfirmaet og staten. Udpeg en gruppe som dommere (evt. resten af klassen), en gruppe som forsvarer for vandprojektet fra staten og en gruppe som forsvarer for de multinationale firmaer. En gruppe som anklager fra stammerne, og et uvildigt ekspertpanel der skal fremlægge sagen objektivt. (inddrag evt. også en repræsentant fra verdensbanken)

b) Spil retssagen, hvor hver enkelt part fremlægger deres synspunkter. Sæt jer ind i sagen ud fra scener i filmene. (Hvordan ville Luhariya forsvare sig? Hvordan ville regeringen? osv.) Brug også internetsider for de forskellige parter til at skærpe jeres argumenter.

c) Votér og afgør sagen ved at lytte til alle hensyn!

d) Tag til sidst en diskussion på baggrund af retssagen og demokratiartiklen (S1A) om, hvordan en sag kan forløbe mest demokratisk. Hvilke hensyn skal tages?