F

2015-mål / FNs Verdensmål
Ved FNs generalforsamling i 2000 vedtog verdens ledere millenniumdeklarationen ‘2015-målene’, hvorved de har forpligtet sig til at indgå i et globalt partnerskab for at halvere fattigdom på kloden inden 2015. Millenniumdeklarationen indebærer otte udviklingsmål, dannede grundlaget for det internationale udviklingsarbejde indtil 2015.
I 2015 blev udviklingsmålene afløst af FNs Verdensmål