GBM 10-TRINS-PROGRAM

Træplantning handler om mange andre ting end at lægge et frø i jorden. Green Belt Movements (GBM) erfaring er, at arbejdet bliver mest vedholdende og effektivt, hvis det foregår i grupper, så medlemmerne kan støtte og opmuntre hinanden. Men først og fremmest skal hver enkelt deltager kunne se meningen med at gøre en indsats. GBMs træplantning følger et 10-trins program, der involverer lokalsamfundet fra start til slut.

1) Ansatte fra GBM organiserer kurser og fortæller om betydningen af træplantning. Disse seminarer er åbne for alle der er interesseret i at etablere en planteskole. Efter seminarerne opfordrer GBM deltagerne til at organisere sig i grupper, der kan gå med i GBM. GBM organiserer ikke individer, fordi det i sig selv er et mål at organisere så mange mennesker som muligt på kortest mulige tid. uddybes/forklares bedre

2) GBMs lokale medarbejdere hjælper de interesserede med at danne grupper og lade sig registrere. Grupperne opstår normalt ud fra eksisterende kvindegrupper, kirkegrupper, bondeorganiseringer og skoler.

3) Grupperne lader sig registrere (gratis) som medlemmer af GBM

4) Med hjælp fra GBM samler gruppemedlemmerne frø (traditionelle træer, frugttræer og eksotiske træarter) fra skovene og planter dem i deres planteskoler. I begyndelsen får grupperne frø fra GBM, så de kan komme i gang.

5) Når de små planter er kommet op af jorden bliver de plantet om i potter eller plastikposer, så de er klar til senere udplantning. Grupperne får hjælp til at skrive månedlige rapporter (antal, træsorter m.v.) .

6) Når træerne er klar til at blive plantet ud, giver grupperne besked i deres lokalsamfund, så alle interesserede kan forberede deres jord og grave huller. Træerne bliver kun delt ud til personer, der er klar til at modtage dem. Grupperne laver en opfølgning på alle planter for at garantere, at de faktisk er plantet.

7) Gruppemedlemmerne tjekker hullerne for at sikre, at de er korrekt gravet (60 cm dybt og bredt og gødning i hullerne, hvor jorden er dårlig).

8) Når hullerne er godkendt, bliver planterne leveret.

9) Efter en måned tilser grupperne planterne og sender oplysninger til hovedkvarteret. De tjekker blandt andet, om planterne bliver passet godt.

10) Efter tre måneder bliver planterne kontrolleret igen og gruppen sender en rapport til GBM. Hvis rapporten godkendes, betaler GPM grupperne et mindre beløb for de planter, der har overlevet, som et incitament og anerkendelse af gruppernes arbejde.