ANDRE ORGANISATIONER

Førstehjælp til Kenyas skove
Alle i Kenya mærker virkningerne af de gentagne tørkeperioder. Høsten slår fejl, kvæg dør af tørst og sult, og i byerne er der perioder uden strøm. Derfor er der i dag en mangfoldighed af små og store initiativer, der har til formål at bevare skovene og plante flere træer. De har valgt at give førstehjælp til Kenyas skove.

Fælles for aktiviteterne er, at de stræber efter at vise den enkelte borger, at de har gavn af at bevare træerne og sikre en bæredygtig skovdrift. Der er en bevidsthed om, at alle skal bidrage, for at det batter. I dag er 1,7 procent af Kenyas areal dækket af skov, og målet er at komme op på 10 procent, som det var ved Kenyas uafhængighed i 1963. Lokale initiativer, nationale mål.

Lokale initiativer, nationale mål
I mange landsbyer har befolkningen etableret organisationer med det formål at plante træer, bevare eksisterende skovarealer og skabe bevidsthed om betydningen af grønne områder for det lokale og globale klima. Træer skal plantes, skove skal bevares, og man skal finde alternative brændselsmetoder og dyrkningsmetoder, som skåner træer og skove. Når træer fældes i Kenya, er det ofte forbundet med fattigdom, fordi træerne er en let adgang til indtægt eller til at bruge som brændsel.

Derfor arbejder mange organisationer sideløbende med at skabe aktiviteter, som øger mulighederne for indkomst ved at bevare skovene og plante træer frem for at fælde dem. Hvis du kan leve af skoven, har du en væsentlig tilskyndelse til at passe på den og måske endda udvide den.

Mangfoldighed af organisationer
Nedenfor er nævnt en række organisationer, der ud over Green Belt Movement er med til at sætte sammenhængen mellem træer og klimaforandringer på dagsordenen i Kenya i dag. Fælles for disse organisationer er, at de i deres profiler lægger stor vægt på skovens betydning for klimaet. Andre organisationer arbejder også for skovenes bevarelse, men har andre aktiviteter forrest i deres profil.

Kenya Forest Working Group (KFWG)
Kenya Forest Working Group (KFWG) blev etableret i 1995 og er dermed en af de ældste blandt de store organisationer inden for feltet. Den er samlingspunkt for individer, NGO’er og græsrodsorganisationer og samler 60 organisationer og 500 individuelle medlemmer. KFWG er et netværk, der primært fokuserer på fortalervirksomhed gennem udbredelse af forskningsresultater, men gruppen støtter også konkrete aktiviteter. Blandt andet arbejder KFWG med mennesker, der bor tæt på skoven og traditionelt har brugt. KFWG er en del af East African Wild Life Society, som blandt andet arbejder for bedre betingelser for de vilde dyr i Østafrika. KFWG arbejder med skovene i og tæt på nationalparkerne, som har stor betydning i Kenyas økonomi.

World Agroforestry Centre
World Agroforestry Centre er en international forskningsinstitution fra midten af 1970’erne, hvis arbejde er at undervise medlemmer af græsrodsorganisationerne i at udvikle frø, beplante nye arealer og organisere vagtordninger. Målet er at forøge og målrette græsrøddernes aktiviteter ved at introducere dem for moderne teknologi og moderne naturforvaltning med udgangspunkt i lokalsamfundene. Forskningscentret arbejder for at forbedre mulighederne for, at fattige befolkningsgrupper kan få en indtægt fra bæredygtigt skovbrug. I Kenya støtter World Agroforestry Centre blandt andet aktiviteter, der går ud på at integrere flere træer i landbrugsproduktion, så både skovbrug og landbrug opnår fordele, da træerne giver skygge og holder på vandet til afgrøderne.

Kenya Forest Service
Kenya Forest Service (KFS) er en regeringsinstitution, der arbejder med at genskabe skovene. KFS blev etableret i 2007 som et direkte resultat af regeringens lov om skove (Forest Act 2005). KFSs overordnede mål er at udvikle og bevare skov og sikre bæredygtig skovdrift i hele landet, og institutionen skal være med til at sikre, at det nuværende skovareal bliver udvidet til 10 procent af det samlede areal i Kenya. KFS er repræsenteret lokalt med knap 500 forskellige kontorer over hele landet. Blandt andet støtter KFS 325 lokale skovkomiteer, som er dannet af befolkningsgrupper, der bor tæt på eksisterede skove. Medlemmerne får teknisk træning, så de bedre kan beskytte skovene. Herudover giver KFS træning til skovvagter, der eksempelvis holder øje med og indberetter, hvis træer bliver fældet illegalt.

Forest Action Network (FAN)
Forest Action Network (FAN) blev etableret i 1995. FAN arbejder med lokale organisationer med det formål at plante træer og koordinere indsatsen for at beskytte træer og skove i Kenya. FAN organiserer træningsprogrammer, der skal præsentere deltagerne for moderne forvaltning af de eksisterende skove samt af naturarealer, der grænser op til skovene. Derfor arbejder FAN også tæt sammen med lokale organisationer. FAN har 2.500 organisatoriske og individuelle medlemmer med fokus på lokalt forankrede organisationer (Community Based Organisations, CBOs).