KVINDELIG OMSKÆRING ØDELÆGGER SEXLIVET
– OGSÅ FOR MÆND

Kvinder siger, at deres piger bliver omskåret for mændenes skyld, mens mænd mener, at kvindelig omskæring skader sexlivet. Måske kønnene skal blive bedre til at tale sammen.

Mange mener, at kvindelig omskæring opretholdes af kvinder og billiges af mænd som et middel til at kontrollere kvindens seksualitet, og det er en udbredt opfattelse, at mænd foretrækker at gifte sig med kvinder, der har ladet sig underkaste omskæring. Kvindelig omskæring betragtes som bevis på, at kvinden er jomfru og ærbar, og den stramme skedeindgang, der dannes som følge af den mest vidtgående form for omskæring (infibulation), menes at stimulere mandens seksuelle nydelse.

Argumentet er, at disse kvinder vil være mindre seksuelt aktive og derfor tro mod deres mænd. Derfor bliver kvindelig omskæring ofte udført ud fra den overbevisning, at det vil forøge pigens muligheder for at blive gift, og det er afgørende i et samfund, hvor ægteskab er den eneste måde, hvorpå en kvinde kan opnå social status. Forældre, specielt mødre, gør alt hvad de kan for at forøge deres døtres chancer for at blive gift.

Isoleret set er kvindelig omskæring en kvindeproblematik, idet det er kvinder – ofte de ældre, som tager beslutningen, og som udfører indgrebet på andre kvinder og piger. Men selvom det er kvinder, der sidder med afgørelsen, spiller mænd en central rolle – direkte eller indirekte – som fortalere for eller modstandere af omskæring. I denne sammenhæng er det vigtigt at notere sig, at næsten al forskning i kvindelig omskæring udelukkende har involveret kvinder. Efter at have interviewet kvinder har forskere konkluderet, at mænd foretrækker at gifte sig med kvinder, der er omskåret. Men hvordan beskriver mændene omskæring af kvinder, og hvad ville de sige, hvis de blev spurgt om deres holdning til kvindelig omskæring?

Socialt pres
Motiver som “tradition” og “social status” er ofte vigtigere for både mænd og kvinder end hensynet til den fremtidige ægtemand. Flere kvinder end mænd mener, at man skal tillade kvindelig omskæring af hensyn til den fremtidige ægtemand. Det kan bero på en misforståelse mellem kønnene, for mænd har en meget mere negativ holdning til omskæring, end kvinderne tror. I en undersøgelse, vi udførte i et landdistrikt i Sudan, ville størstedelen af de unge mænd have foretrukket at gifte sig med en kvinde, der ikke var omskåret. Mange mænd svarede ærligt, at grunden til dette var “større seksuel nydelse”, og ingen af dem nævnte ”seksuel nydelse” som en grund til at foretrække en hustru, der var omskåret. For de fleste af de adspurgte unge mænd var det sociale pres den vigtigste årsag til at gifte sig med en kvinde, der var omskåret.

At være omskåret påvirker ikke direkte sexlysten, men der er risiko for en negativ effekt. Det har længe været kendt, at kvinder kan opleve seksuelle problemer som følge af omskæring, men det mandlige aspekt – især det seksuelle – bliver sjældent nævnt. Vi fandt, at næsten to ud af tre mænd – især unge mænd – relaterede kvindens omskæring til mandens seksuelle problemer (se tabel). Før har det seksuelle aspekt ved kvindelig omskæring været begrænset til mænds seksuelle tilfredsstillelse og behovet for at kontrollere den kvindelige seksualitet. Men fokus burde i stedet være på de seksuelle problemer, både mænd og kvinder oplever som følge af kvindelig omskæring.

Mænds problemer som følge af kvindelig omskæring udtrykt af sudanske mænd:

  • Problemer med indtrængen i skeden
  • Sår/blødninger/betændelse på penis
  • Psykiske problemer
  • Han gør sin kone ondt/hun lider
  • Forværrer sexlyst og seksuel nydelse hos kvinden
  • Økonomiske problemer (udgifter til medicin)

Det faktum, at kvinden lider under den seksuelle akt, påvirker den seksuelle nydelse negativt for manden. Dette kan lyde som en selvfølge, men det er alligevel vigtigt at nævne, idet mange tror, at mænd lader deres koner lide, for at de selv kan opnå større seksuel nydelse.

En sudansk mand (34 år) fortalte os følgende:
Den første nat opdagede jeg, at min kone havde en stor cyste. Hun har gennemgået flere operationer fordi at hun har haft infektioner igennem mange år. Samleje er problematisk. Jeg er bange for, hun vil holde op med at elske mig, hvis det kun er mig, der får orgasme, og jeg ikke kan tilfredsstille hende.

Mænd med i beslutningen
Selvom mange kvinder stadig tror, at de alene tager beslutning om omskæring, går udviklingen i en anden retning. Hvor fædre hidtil er blevet opfattet som passive i beslutningen om deres døtres omskæring, ser det ud til, at unge mænd forsøger at få indflydelse. Flere undersøgelser har identificeret fædrenes modstand mod kvindelig omskæring som den væsentligste faktor i de tilfælde, hvor omskæringen ikke er blevet gennemført. Når en pige bliver omskåret, er det i de fleste tilfælde en afgørelse, der er taget af kvinder, og mænd er ikke involveret. Men når det bliver besluttet ikke at omskære en pige, er pigens far som oftest involveret i beslutningen. Enten ved direkte at forbyde omskæringen eller mere indirekte som støtte for moren, der ikke ønsker at pigen skal underkastes omskæring. I begge tilfælde er mandens rolle meget vigtig for at forhindre omskæring.

Dette afsnits positive billede af mænd kan ikke direkte overføres til alle samfund, der praktiserer kvindelig omskæring. Generationerne imellem kan der være stor forskel på indstillingen til kvindelig omskæring, og der er en tendens til, at yngre generationer sætter spørgsmålstegn ved indgrebet. Stadig er det dog de ældre kvinder, der har magten til at tage beslutningen. For at forstå mændenes rolle, må man spørge dem. Det burde ikke tages som en selvfølge, at mænd går ind for kvindelig omskæring, bare fordi kvinderne tror det. Mænds rolle og indstilling kan have ændret sig dramatisk i løbet af en generation. En effektiv måde at modarbejde kvindelig omskæring kan være at få de holdninger og motiver frem, der allerede eksisterer. Hvis mænd åbent erklærer, at de foretrækker at gifte sig med kvinder, der ikke er omskåret, vil det modvirke det sociale pres, der ligger i kvindelig omskæring, og så ophører det væsentligste argument for kvindelig omskæring.

Kvindelig omskæring finder sted i samfund, hvor kvinder er underlagt mænd, og hvor en kvindes sociale status er afhængig af hendes mand og børn. Opfattelsen af kvindelig omskæring som en nødvendighed har formodentligt sit udspring i denne ulighed mellem kønnene, og mens man overvejer, hvordan manden positivt kan medvirke til at afskaffe den skadelige praksis, er det nødvendigt samtidig at tage fat på andre udtryk for mandlig dominans i samfundet. I det præventive arbejde mod kvindelig omskæring skal man passe på ikke at underminere kvindens rolle yderligere.

BØGER

Almroth L, Almroth-Berggren V, Hassanein OM, Al-Said SS, Hasan SS, Lithell UB, et al.:
Male complications of female genital mutilation.
Soc Sci Med 2001;53(11):1455-60.

Almroth L.: Genital mutilation of girls in Sudan: community- and hospital-based studies on female genital cutting and its sequelae.
Stockholm, Karolinska institutet, Doctoral dissertation, 2005.

Artiklen er skrevet af Dr. med. Lars Almroth, der er børnelæge og har forsket i omskæring af piger og kvinder i Sudan.