HVAD FORSVARERNE AF OMSKÆRING SIGER

Sådan har vi altid gjort
Oftest henvises til traditionen, der har stor betydning for, at livet opleves harmonisk og i et historisk perspektiv. Kvindens omskæring sættes nogle steder i forbindelse med høstens succes. Hvis en uomskåret kvinde begraves i frugtbar jord, vil jorden blive gold og høsten dårlig.

Så hun kan blive gift
En anden meget gængs forklaring er, at en pige kun kan blive gift, hvis hun er omskåret. Derfor vil en god og kærlig mor sørge for, at hendes døtre omskæres. Omskæring opfattes som en del af pigens sociale status og har i nogle etniske grupper stor betydning for pigens fremtidige liv.

For at komme nærmere Gud
Religion er et tungtvejende argument for omskæring – det gælder både kristne og muslimer (se Religion).

Så hun ikke bliver ”løs på tråden”
I visse etniske grupper anses den kvindelige seksualitet for farlig og utæmmet, og omskæring af piger skal sikre, at de ikke bliver liderlige og har sex uden for ægteskabet. Varme menes at påvirke kvindens seksualitet i farlig retning, og specielt i varme lande anses det for vigtigt at beskytte kvinden og manden mod den kvindelige seksualitet.

Fjern det mandlige fra kvinden
Der findes forestillinger om, at klitoris er den maskuline del af de kvindelige kønsorganer – ligesom forhuden på penis er den kvindelige del af mænds kønsorganer. Det forklarer for nogle grupper, hvorfor klitoris og forhud på penis skal fjernes. Klitoris fjernes for at skabe balance i kvindens identitet. Andre argumenterer med, at klitoris – hvis ikke den fjernes – vokser sig lang, eller at et barn under fødslen dør, hvis det rører ved klitoris.

Jeg har ikke andet at leve af
Kvindelige omskærere forskellige steder i Afrika nævner den økonomiske nødvendighed som argument for at fortsætte omskæring. Kan de ikke omskære, har de intet at leve af.

”Det er vores kultur. Det skal hindre, at pigerne bliver løsagtige. Det er for at beskytte pigerne. Det begyndte for længe siden. Jeg har gjort det ved mine døtre, som det blev gjort ved mig.”
Omskærerske forsvarer omskæring. (Filmens Kapitel 4)

”Jeg gjorde det, fordi det også blev gjort ved mig. Mine børn skulle også have det gjort… Vores kultur tillader omskæring. Vi må følge vores kultur… I vores kultur skal man ikke græde og skrige, mens man bliver omskåret. Man skal være tapper, mens det sker… Det er vores kultur, Fouzia. Hvad kan vi gøre?”
Fouzias mor forsvarer, at hun har ladet sin datter omskære. (Filmens Kapitel 6)

”Vores mål og hensigter er meget enkle. Vi er opsat på at redde en synkende båd eller skude i vores afrikanske tradition og religion ved at genoplive vores forfædres tabte værdier. Jeg påstår ingenting. Jeg siger bare det, som vores forfædre fik at vide af den almægtige, vores skaber. I vores samfund har vi ikke mishandling. Det, vi har, og som vi stadig går ind for, er kvindelig omskæring.
Det er meget enkelt, rent biologisk, for dem, der ved, at en mand og en kvinde har begge organer. En kvinde har et mandeorgan, ligesom hun også har et kvindeorgan. Så før jeg, N’Gonya, blev omskåret, havde jeg begge organer. Jeg havde to organer i mig. Og tiden måtte komme, hvor de to organer skulle skilles.
For kvinden er det kvindelige organ den ting, de hele tiden kæmper for, klitoris. Og for manden.. Det, der er kvinden i manden, er forhuden. Så på grund af skaberens visdom skulle forhuden fjernes. Og den anden ting, der hænger, skal fjernes. Så vi kan mødes som frie mennesker sammen. Tusind tak.”
N’Gonya, leder af Thaai Fraternity Kenya, en organisation der arbejder for at bevare de gamle trafitioner i Kenya
(Filmens kapitel 2)