Andre film 

DEN HEMMELIGE SMERTE
Mette Knudsen, Danmark 2006, 77 min. Medvirkende: Kate Kendel (dokumentar)

‘Den hemmelige smerte’ er en dokumentarfilm om et usædvanligt livsforløb og imod kvindelig omskæring – female genital mutilation (FGM).
Dramatiske begivenheder førte til, at Kate Kendel som 8-årig kom til at leve hos forskellige missionær-plejeforældre i Sierra Leone og Skandinavien. Men da hun som 16-årig kom tilbage til sin afrikanske familie, blev hun omskåret. De psykiske efterveer har forfulgt hende lige siden. Kate har boet i Danmark siden 1978, og filmen fortæller om hendes liv og følger hende tilbage til Sierra Leone. Filmen kommer ind på livet af nogle af de meget frygtede “digbaer” (omskærere), som omskærer 90% af alle piger i Sierra Leone. Deres hemmelige Bundu Loge er så magtfuld, at ingen regering endnu har formået at rokke ved dens eksistens. Fordi Kate selv er omskåret, er det lykkedes at opnå nogle helt unikke optagelser. – Ikke af selve omskæringen, men af de tilhørende ritualer.
Filmen handler også om, hvorfor pige-omskæring fortsætter, om hvorvidt det er religiøst betinget og hvordan det kan stoppes. Filmen undersøger kort sagt alle de spørgsmål, som denne ødelæggende tradition rejser.
Distribution: Angel Film / The Secret Pain

DEN BRUDTE TAVSHED
Esther Heller, Danmark 2003, 35 min.

Den brudte tavshed handler om de psykosociale og sociolulturelle problemer, som omskårne piger og kvinder befinder sig i, når de bor i et vestligt land som Danmark.
Formålet med filmen er at femme bedre arbejdsmetoder indenfor tværkulturelle emner,, og at give forståelse af psykosociale problemer forbundet med kvindelig omskæring.
Filmen henvender sig hovedsagelig til professionelle personer indenfor sundheds- og socialsektoren.
Distribution: heller@hellertv.dk

RETTEN TIL ET FULLVERDIG LIV
En norsk produktion, som er en del af OK-projektet
Filmen beskriver en teater-workshop, hvor en gruppe unge – de fleste fra Somalia – fortæller, danser og spiller rollespil om deres holdninger til kvindelig omskæring.
Distribution: publikationsbestilling@ft.dep.no