Mobile hjerner

Uddannelse er en af grundstenene for økonomisk vækst – og dermed for udvikling. En veluddannet befolkning er en nødvendig forudsætning for at virksomheder, institutioner og økonomien i sin helhed kan udvikle sig og vokse. De lande, som de uddannede migranter forlader, har således selv brug for den veluddannede arbejdskraft og den viden, som migranterne besidder. Når de veluddannede rejser væk, rejser en del af hjemlandets potentiale for udvikling med dem.

Højtuddannedes migration er en vigtig problematik for afrikanske lande. På den ene side mister landene højtuddannede borgere og dermed også vigtige kvalifikationer – såkaldt brain drain eller hjerneflugt. På den anden side sender mange højtuddannede migranter penge hjem (remitter) eller vender tilbage for kortere og længere perioder, hvor de kan bidrage med ny viden og kompetencer – såkaldt brain gain.

Hjerneflugt
’Hjerneflugt’ er et udbredt fænomen i Vestafrika. I dag er et af de mest markante træk ved den afrikanske migration, at mange højtuddannede forsøger at udvandre enten til Europa, USA eller til Sydafrika. Det anslås, at en ud af hver niende afrikaner med en videregående uddannelse bor i et OECD land. Det skyldes blandt andet, at der ikke er arbejde til dem i regionen, og at det arbejde, der er, er dårligt betalt og har få eller ingen karriere-perspektiver.

Hjerneflugten har store konsekvenser for samfundenes udvikling, idet afsenderlandene tappes for kvalificeret arbejdskraft, og staterne taber mange penge på at højt- og dyrt uddannede forlader landet. Samtidig sender de udvandrede afrikanere dog store mængder penge – såkaldte remitter – hjem i et omfang der i mange tilfælde langt overgår den samlede u-landbistand, som landene modtager, men som ofte er med til at skabe større ulighed.

De veluddannede afrikanere drager til Vesten eller andre stærke økonomier i stort tal i jagten på arbejde og en bedre økonomisk fremtid. Man regner således med, at der alene i Chicago arbejder flere læger fra Sierra Leone, end der er i hele Sierra Leone. Ligeledes finder man et højt antal ghanesiske læger og sygeplejersker på amerikanske og britiske hospitaler. Og det er ikke kun læger og sygeplejersker, der migrerer. Billedet går igen i mange af de vestafrikanske lande. Migranterne udfylder de tomme pladser, som skyldes manglen på kvalificeret arbejdskraft i de vestlige samfund, og de vestlige lande konkurrerer nærmest for at tiltrække denne type arbejdskraft. Som parallel til USA’s Green Card etablerede man således et EU Blue Card i 2009 for at gøre højtuddannedes migration til Europa mere attraktiv.

Der er dog også mange veluddannede migranter der oplever at de ikke kan finde job der matcher deres kvalifikationer i modtagerlandende. Eller at de europæiske lande ikke anerkender deres kunnen. Disse migranter må derfor ofte finde arbejde, der ikke kræver nogen formel uddannelse f.eks. i rengøringssektoren. Med tiden bliver deres kompetencer forældede. Denne udvikling er blevet betegnet som brain waste.

“Hjernecirkulation”
Veluddannedes migration kan imidlertid også have positive effekter og føre til brain gain eller brain circulation. Mange afrikanere migrerer til vestlige lande men også internt i Afrika eller til andre verdensdele for at uddanne sig, og en del vender tilbage til oprindelseslandene med uddannelse og kvalifikationer, som kan bidrage til udviklingen i områderne. Muligheden for migration når man har taget en længerevarende uddannelse kan også motivere til et højere uddannelsesniveau generelt i befolkningen. Men når de studerende er færdige med uddannelsen, er det alligevel ikke alle, der i sidste ende migrerer. Nogle vil have fået familie, have fået et job i hjemlandet, eller blot have mistet lysten til at migrere.

Endelig kan de højtuddannede migranter, som beslutter sig for at vende tilbage til hjemlandet, også bidrage til udvikling. Den viden, færdigheder og videreuddannelse, som de har opnået, mens de var i udlandet, kan de bruge i hjemlandet, hvilket kommer hele samfundet til gode. I dag er udviklingsprogrammer der støtter længere eller kortere returbesøg af højtuddannede til deres hjemlande et vigtigt element i migrations- og udviklingspolitikker.

LÆS MERE

• Diaspora groups and development in fragile situations
Nauja Kleist & Ida Vammen, DIIS Report 2012:09

• Of Skilled Migration, Brain Drains and Policy Responses.
International Migration.
Ronald Skeldon. 2008.