Temapakker / Bolivia / Sølvbjergets børn

SØLVBJERGETS BØRN

(Hijos de la Montaña de Plata)

Cerro Rico minen ved Potosi er et vigtigt omdrejningspunkt i Bolivias historie. Her startede det spanske ’mine-eventyr’, som gjorde Spanien – og Europa – rigt, men som pinte livet af millioner af tvangsudskrevne oprindelige folk og importerede slaver fra Afrika. Rigdommen gjorde Potosí til datidens største by i Latinamerika.

Senere blev minerne udgangspunkt for en stærk minearbejderbevægelse, som fik afgørende betydning for Bolivias politiske udvikling. I 1952 blev minerne nationaliseret, men konflikten mellem minearbejdere og mineejerne – som nu var staten – stoppede ikke med det. Minearbejdere var gang på gang i front mod undertrykkende militærdiktaturer og måtte betale dyrt for det.

For at løse landets økonomiske krise i 1985 indførtes en neoliberal politik, samtidig med at priserne på malmen styrtdykkede. Det førte til at 27.000 arbejdere blev fyret og de statsdrevne miner lukket. Men minedriften fortsætter med primitive midler. Tidligere minearbejdere og arbejdsløse tilflyttere har startet minekooperativer, som lejer retten til at grave i bjerget. Mange unge bliver også minearbejdere. Sikkerheden er i bund og det eneste arbejderne gør for at beskytte sig er at ofre til minernes protektor: el Tío. Men risikoen for at få den uhelbredelige lungesygdom silikose er stor.

FILMENS KAPITLER

1. Intro
Visuel Introduktion til Potosí, Cerro Rico og minearbejdet.

2. Historien fra 1985
I 1985 valgte den Bolivianske regering at privatisere minerne i et forsøg på at bremse den økonomiske krise, som landet befandt sig i. Samtidig kollapsede tinpriserne på verdensmarkedet. Resultatet var, at 27.000 minearbejdere blev fyret. Herefter overgik mineindustrien til private kooperativer, som vendte tilbage til den mest primitive form for minedrift for at nedbringe omkostningerne.

3. Kooperativerne
Fagforeningsformanden, embedsmanden, en forfatter og minearbejderne selv forklarer og beskriver hvad et (mine-)kooperativ er.

4. Kvindeliv i Potosí
Forskellige minearbejderkvinder fortæller om deres skæbne og dagligliv.

5. Minearbejderne
Minearbejderlivet rummer ikke mange facetter, men tre ting er centrale: kokaen, som holder trætheden væk, fællesskabet og guden, el Tío, som man skal holde sig på god fod med. Udenfor minen er der tre ting: fodbold, værtshuse og kvinder.

6. Sikkerheden
Den manglende sikkerhed i minerne kræver mange ofre. Der dør i gennemsnit en om dagen i minerne.

7. Sygdommen
Den manglende brug af beskyttelse resulterer i lungesygdommen silikose (stenlunge), som skyldes kiselstøv, der sætter sig i lungevævet. En minearbejder kan sjældent klare mere end 10 år i minen, så er lungerne ødelagt. For andre går det væsentligt hurtigere.

8. Metallet
Malmen transporteres ud af Bolivia, i første række til Peru, hvor metallet udvindes eller hvor den bearbejdede malm sendes videre med skib til de industrialiserede lande. Priserne styres af det anonyme marked, som materialiserer sig på computerskærmene i de fashionable kontorer i London.

9. Skolen
I den lille folkeskole, i et af Potosís fattige kvarterer, prøver læreren at få andre mulige livsforløb til at spire.

EKSTRA MATERIALE

Filmens dialog på spansk

Trailer

Spilletid

55min.

Filmen kan også købes på DVD hos SPOR Media.

Instruktør:

Juan S. Betancour

Producenter:

Sidhartha Films