Fjerne Naboer

Udskrevet d. 27.01.21 - kl.03:42:03GRØN BEVÆGELSE I KENYA

For 150 år siden dækkede Kenyas skove 30 procent af landet – i dag er der under seks procent tilbage. En af de første til at forsvare Kenyas træer og skove var en kvinde, Wangari Maathai. I 1976 begyndte hun at organisere kvinder i træplantningsgrupper. Det udviklede sig til at blive en landsdækkende bevægelse: Green Belt Movement (GBM). Bevægelsen stillede krav på befolkningens og naturens vegne og blev efterhånden anset for en trussel for det daværende regime i Kenya. Men GBM fortsatte sine aktiviteter og var medvirkende til regimets fald og demokratiets indførelse. I 2004 blev Wangari Maathai den første afrikanske kvinde som fik Nobels Fredspris. Hun døde i 2011 af kræft.

TEMAPAKKENS FILM
Dokumentarfilmen Taking Root skildrer Wangari Maathai’s arbejde for at gøre først befolkningen i Kenya og siden andre steder i verden opmærksomme på, hvad udpiningen af skovene betyder for menneskenes livsbetingelser. Med græsrodsorganiseringen Green Belt Movement er det lykkedes at plante over 51 mio. træer og samtidig organisere folk i kamp for deres demokratiske rettigheder.

TEMAPAKKENS BAGGRUNDSMATERIALE
Det tilhørende web-baserede materiale er rettet mod historie, samfundsfag, biologi, geografi og engelsk og kan med fordel benyttes til at gå i dybden og forstå de mange problematikker, der er relateret til natur og fattigdom i et udviklingsland som Kenya. Overalt i materialet er der henvisninger til yderligere læsning og film – ofte på engelsk.

Filmen Taking Root er historien om Wangari Maathai’s liv men afspejler også Kenyas historie. Baggrundsmaterialet ser på Kenyas – herunder skovenes historie – og tager også nyere emner op som forfatningsændringen i 2010, og hvad den har ændret i det kenyanske samfund.

Afsnittet Træernes betydning giver eksempler på, hvad klimaforandringerne betyder for mennesker og ressourcer.

Træplantning i Kenya bygger på specielt kvindernes engagement. I afsnittet Folkelig organisering har Green Belt Movement beskrevet sine arbejdsmetoder, ligesom kvindernes betydning for og interesse i miljøbeskyttelse bliver behandlet.

Endelig giver afsnittet Kenya og klimaforandringer nyere eksempler på, hvordan man i Kenya arbejder med initiativer, der skal mindske CO2 udledningen og virke mod klimaforandringer. Her er også danske interesser involveret. (22.10.2018: under udarbejdelse)


FORFATTERE
Ylva Lindahl
Janice Førde
Gitte Jakobsen
Hanne Tornager
Thomas Obel Hansen
Carl Erik Schou Larsen
Morten Fauerby Thomsen

REDAKTION
Gitte Jakobsen

WEBREDAKTØR
Marie Kock Nielsen

DESIGN
NR2154

FOTOS
Alan Dater
Scanpix
IRIN
UNEP

PRODUCENT
SPOR Media

STØTTET AF
Danidas Oplysningsbevilling
Det Danske Filminstitut