Fjerne Naboer

Udskrevet d. 27.01.21 - kl.05:39:24BOLIVIA UNDER FORANDRING

Bolivia et land med stor etnisk, geografisk og social mangfoldighed - og en historie med mange voldsomme konflikter. Socialt er Bolivia et af de mest ulige lande i Latinamerika, hvor indkomstfordelingen i forvejen er den mest ulige i verden. Men det seneste årti har budt på store forandringer, og har på flere måder markeret en ny æra i Bolivias historie.

I oktober 2014 vandt kokabøndernes tidligere fagforeningsleder, Evo Morales, præsidentvalget for tredje gang. Første gang var i 2005, hvor han - som den første præsident i Bolivias historie med rødder i den oprindelige befolkning - blev valgt på løfter om at lave det bolivianske samfund grundlæggende om.
Da han, sammen med sit parti Movimiento Al Socialismo (Bevægelsen frem mod Socialisme - MAS), kom til magten, så omverdenen med stor skepsis på udmeldingerne om nationaliseringer og ‘socialisme’. Tiden har dog vist, at det er blevet til reelle reformer og forandringer. Bolivia er fortsat et af verdens mest ulige samfund, og store dele af befolkningen lever stadig i fattigdom. Men selvom der er store modsætninger i landet, så er der sket mange forbedringer i de forløbne ni år. Landet har fået en ny forfatning, der kommer stærkt forøgede indtægter til staten fra salget af naturressourcer og fattigdommen er blevet reduceret.

Bolivia er et af de lande i verden med den største andel af oprindelige folk - 42% af befolkningen ifølge folketællingen i 2012. Med Evo Morales’ særlige fokus på rettigheder for oprindelige folk er disse befolkningsgrupper kommet tættere på politisk indflydelse og har fået større del i landets økonomiske vækst. Men der er stadig eksempler på diskrimination, og de oprindelige folk er stadig de fattigste i dagens Bolivia. Nogen bliver dog rigere, og moderne forbrugskultur har for alvor vundet indpas i Bolivias største byer, der de seneste tyve år er vokset gevaldigt som følge af stor migration fra land til by.

Også hvad angår den komplicerede problematik omkring dyrkningen af kokablade er der sket ændringer. Efter at have bedt det amerikanske narkopoliti. DEA, om at forlade landet, har regeringen indført kvoter for legal dyrkning af kokablade til ‘almindeligt forbrug’, og der holdes kontrol med dyrkningen ikke overstiger de anviste mængder. Narkotikahandelens sorte ryttere har dog endnu ikke forladt landet, og den illegale dyrkning, pengestrømmene og den dertil knyttede kriminalitet trækker fortsat sine spor igennem samfundet. Især byen Santa Cruz er ramt af høj kriminalitet, tæt relateret til kokain-markedet.


TEMAPAKKENS FILM:

Masser af Evo'er
Koka Zero
Kampen om Jorden
Sølvbjergets Børn
De To Bolivia'er

Filmene kan ses på Filmcentralen.

TEMAPAKKENS FØLGEMATERIALE
er målrettet til Historie, Samfundsfag og Spansk på gymnasieniveau:

Bolivias sociale landskab
Bolivias politiske landskab
Koka
De oprindelige folks univers
Bolivias historie
Bolivias nyhedsmedier
Undervisningsmateriale til Spansk