HISTORIE

Historien er central for at forstå, hvad der sker i dagens Bolivia. Den før-spanske kultur lever stadig i de oprindelige folks daglige univers, og spaniernes kolonisering af landet, som endte for næsten 200 år siden, trækker sine tydelige spor gennem det nutidige samfund. Selvom Bolivias historie i det tyvende århundrede fremstår kaotisk, fyldt med militærkup og diktatorer, så kan man ikke forstå det nuværende opbrud uden at kende til den.

Materialet om Bolivias historie er opdelt i fem afsnit:

1. Historisk tidslinie
En kortfattet oversigt over de vigtigste begivenheder i Bolivias historie.

2. 4.500 års historie
Et resumé af Bolivias historie fra 2.500 f.kr. frem til i dag.

3. 1952-2005:
Det er skelsættende i Bolivias historie, at bolivianerne i 2005 valgte en præsident for deres land som kommer fra de oprindelige folk. På trods af at 60 % af befolkningen er oprindelige folk, har ingen med den baggrund styret landet siden spaniernes ankomst for 500 år siden. Denne artikel gennemgår de vigtigste historiske hovedpunkter der førte frem til det historiske valg i 2005.

4. Efter 2005:
Siden 2005 er magtbalancen nærmest vendt på hovedet. Hvor det før var en lille gruppe af 'hvide' - spanske efterkommere og europæiske indvandrere - der udgjorde eliten og styrede landet, er det nu den oprindelige befolkning der har magten i landet. De 'hvide' føler sig derfor truede og er bekymrede for, om de kommer til at miste deres penge og ejendomme. De oprindelige folk er derimod glade for, at de endelig får de rettigheder og den mulighed for politisk deltagelse og anerkendelse, som de ikke har haft i de sidste 500 år. Der er sket enorme ændringer i landet siden 2005.

5. Kampen om råstofferne:
Bolivias mange råstoffer - fra sølv til olie og gas - har været centrale for Bolivias politiske og økonomiske historie. Fra 1500 tallet og til uafhængigheden tømte spanierne landets miner for sølv, og derefter har forskellige udenlandske firmaer taget for sig af resten. Først i 2005 overtog Bolivias regering kontrollen med de mange ressourcer.

Grænsekrigene
En kort gennemgang af de "nabokrige" om naturresourcer, som siden 1867 har berøvet Bolivia halvdelen af det territorie, som republikken overtog fra spanierne i 1825.

Vandkrigen og gaskrigen
I år 2000 og 2003 opstod der voldsomme konflikter imellem den bolivianske regering og den bolivianske befolkning. Begge gange skyldtes konflikterne en uenighed om, hvordan Bolivias naturressourcer skulle administreres – først vandet og bagefter naturgassen. Store del af befolkningen var utilfreds med regeringens belutninger om at sælge ud af Bolivias naturressourcer og viste deres utilfredshed med demonstrationer og blokader. Regeringen svarede igen på den måde som den bolivianske regering plejede: Ved at sætte politi og militær ind mod befolkningen. I sidste ende skulle befolkningen dog vise sig at være stærkest.

LÆS MERE

• US Congress Study on Bolivia
(Engelsk)

• Boliviansk monografi om historien
(Spansk)

• Republikkens historie indtil år 2000 (Spansk)

• History: Bolivia (European University Institute)