HISTORIE

Den uopdagede historie Når vi hører om omskæring af piger og kvinder (FGM) vil vi ofte associere til afrikanske lande, hvor de fleste indgreb bliver udført. Historisk har FGM dog optrådt i mange andre lande inklusiv i Australien, Frankrig og England.
Hvor FGM først er opstået, ved vi ikke, men meget tyder på, at det er sket forskellige steder i verden uafhængigt af hinanden. En ting ligger fast, og det er, at traditionen begyndte lang tid inden vores tidsregning. (se religion).

I det, der i dag er det nordlige Sudan, kan skikken spores flere tusinde år tilbage. Derfra har den spredt sig med handelsruterne mod øst og vest. Ingen ved præcist, hvor mange tusinder år, man har omskåret piger og kvinder, men græske kilder fra oldtiden viser, at piger blev omskåret længe før kristendommen og islam kom til verden. Omskæring af piger er altså ikke, som mange tror, en islamisk tradition. Når nogen ser en sammenhæng mellem islam og kvindelig omskæring, kan det hænge sammen med, at de to ting er blevet udbredt i Afrika via de samme handelsruter. I tidens løb kan begreberne være smeltet sammen, på sammen måde som Jesu fødsel og nordboernes gamle solhvervsfest.

Men kvindelig omskæring er ikke nævnt i Koranen, og i størstedelen af den muslimske verden i for eksempel Pakistan, Iran, Afghanistan, Marokko, Saudi Arabien og Tyrkiet omskærer man ikke piger. Derimod praktiserer både kristne og muslimer omskæring i Egypten. Og i Etiopien, hvor halvdelen af indbyggerne er kristne, er skikken udbredt i hele befolkningen bortset fra enkelte animistiske stammefolk. Oprindelsen og årsagen til omskæring fortaber sig i oldtidens tåger. I århundreder er skikken blevet givet videre fra generation til generation, som en tradition, der ikke blev talt om og ikke lavet om på. Omskæring var beviset på, at pigerne var en del af samfundet, af storfamilien, af klanen. At de var med i et fællesskab, som gav dem deres identitet og beskyttede dem.

Der er mange fællestræk ved omskæring forskellige steder, og alligevel har hver kultur sin egen forklaring på, hvor omskæring stammer fra. De lokale navne, der bliver brugt for indgrebene, hænger ofte sammen med en historisk forklaring på traditionens opståen. Således kaldes ”infibulation” på Afrikas Horn for ”den faraoniske omskæring”, mens den selv samme type omskæring i Ægypten kaldes for ”den sudanesiske omskæring”. Skriftlige kilder fortæller, at der er fundet spor af klitoridectomi på 5000 år gamle mumier fra Ægypten, men der er ikke noget gyldigt bevis for, at traditionen stammer fra Ægypten. Der er andre kilder, der hævder, at slavepiger fra Afrikas Horn var omskåret, da de kom til Ægypten. Det gav dem større værdi, da de ikke så let blev gravide og udsat for voldtægt.

OMSKÆRING I VESTEN

I England blev 'psykisk syge kvinder' omskåret i perioden fra 1858-1866. Denne praksis blev fortsat i USA helt frem til 1948, idet man mente at det ville forhindre masturbation samt afhjælpe eller forebygge psykiske sygdomme blandt kvinder.
munfw.org

I 1866 blev en britisk psykiater, Dr. Isaac Brown Bakers arbejde diskuteret i en amerikansk lægejournal. Brown hævdede, at han med succes havde behandlet epilepsi og andre nervøse lidelser blandt kvindelige patienter ved at fjerne deres klitoris. Efter at have noteret, at langt størstedelen af den lægelige opinion i England var stærkt imod Bakers ideer og ubetinget fordømte hans handlinger, erklærede den amerikanske redaktør sig enig med flertallet af Englands læger, idet han erklærede, at det at fjerne klitoris ”for at dæmpe seksuel irritabilitet er omtrent lige så ufilosofisk som at fjerne det tilsvarende organ hos mænd.”
Fra artikel af John Duffy:
Clitoridectomy: A Nineteenth Century Answer to Masturbation

Fra omkring 1900 – 1939 blev FGM praktiseret i australske børnehaver som en metode til at forebygge masturbation. Denne praksis var ikke forbeholdt islamiske grupper, men var en del af den australske eller europæiske arv.